Safety Walks

Safety Walks

Volgend bericht>>
Volgend bericht>>

Safety Walks

 

In het belang van het verder verbeteren van de veiligheidsprestatie in de branche is tijdens de railAlert topconferentie (2010) besloten dat de directies van opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar Safety Walks organiseren.

 

Een Safety Walk is een middel om houding en gedrag in relatie tot veiligheid bespreekbaar te maken. Tijdens een Safety Walk richt de directie (hoger management) zich tot dit primaire doel in tegenstelling tot veiligheidsinspecties en handhaving. De Safety Walk is dus geen inspectie of onderdeel van het veiligheidstoezicht. Het doel is dat het management inzicht krijgt over de operatie, commitment toont en gedragsverandering bij uitvoerenden bewerkstelligt. Een Safety Walk-team (koppel) bestaat uit een directielid van een opdrachtgevende organisatie en een directielid van een opdrachtnemende organisatie. Iedere deelnemer loopt minimaal vier Safety Walks per jaar (één per kwartaal).

 

De wijze waarop de Safety Walks worden georganiseerd is gewijzigd. Zo worden niet alleen de ProRail-bouwprojecten bezocht, maar worden ook projecten van GVB, HTM, Regiotram Utrecht en RET (opdrachtgevende partijen) betrokken bij de Safety Walks. Daarnaast worden de beschikbare locaties uitgebreid. Tot 2016 werden Safety Walks alleen uitgevoerd op bouwlocaties. Sindsdien zijn ook het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR), kantoorlocaties (ontwerpafdelingen), magazijnen en werkplaatsen toegevoegd worden aan de planning.

 

railAlert is verantwoordelijkheid voor de organisatie van de Safety Walks 2.0. Dit wil zeggen de planning, bewaking van de voortgang, verwerking van de observatieverslagen en de trendanalyses. 

 

Klik hier voor het format van het verslag

 

Analyse Safety Walks:

 

Overige thema's