Privacy

Het Digitaal Veiligheidspaspoort(DVP) is een programma van de railbranche om de veiligheid tijdens werkzaamheden op of aan het spoor te vergroten en daardoor ongevallen te voorkomen. Voor het uitgeven en het gebruik van het DVP worden persoonsgegevens gebruikt. RailAlert vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan waardoor de privacy van betrokkenen gewaarborgd blijft.

 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt hebben wij ons beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens geüpdatet.

In dit kader is een speciale privacyverklaring opgesteld voor de betrokkenen van het DVP-programma. In deze privacyverklaring is het volgende te vinden:

 

  • Hoe persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, gedeeld en beschermd;
  • De grondslag waarop de gegevensverwerking plaatsvindt;
  • De rechten die een betrokkene heeft en de wijze waarop deze uitgeoefend kunnen worden.

 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via privacy@railalert.nl.