Disclaimer website railalert.nl

Disclaimer


Het hiernavolgende is van toepassing op alle pagina's van de website van de Stichting railAlert (www.railalert.nl). Door deze pagina's te raadplegen/lezen, stemt u in met deze disclaimer.


Verstrekken informatie
De gegevens die de Stichting railAlert via de website www.railalert.nl digitaal beschikbaar stelt, hebben als enig doel: het verstrekken van informatie. Ondanks de grootst mogelijke zorg waarmee de inhoud van deze website is samengesteld, kan niet uitgesloten worden dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.


Niet aansprakelijk 
Strikt juridisch beschouwd kunnen om bovengenoemde redenen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website of aan informatie waarnaar via deze site wordt doorverwezen naar andere websites.
De Stichting railAlert aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie welke op deze website is gepubliceerd.


Doorverwijzingen
Verwijzingen (links) naar andere websites of digitale bronnen van derden hebben slechts ten doel de lezer te informeren. De Stichting railAlert aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de websites of andere digitale bronnen van derden, waarnaar wordt doorverwezen.


Cookies
De website van de Stichting railAlert maakt gebruik van cookies. Deze minibestandjes die in de browser van de raadpleger kunnen worden geplaatst, hebben geen enkel ander doel dan onze website te optimaliseren voor een beter en soms ook efficiënter gebruik door de raadpleger(s) van de website. Daartoe gebruiken we Google Analytics.


Copyrights
De op deze website gepubliceerde teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal en logo's - zijn hetzij eigendom van de Stichting railAlert dan wel heeft de Stichting railAlert de rechten hiervan verkregen met het doel deze openbaar te maken. De inhoud van de website wordt beschermd door Nederlands auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.


Lees ook de privacy statements voor de website van de Stichting railAlert en voor dat deel dat betrekking heeft op het Digitale Veiligheidspaspoort en de daarbij behorende database. Vragen over de inhoud van deze disclaimer kunt u zowel telefonisch als per e-mail stellen: tel. 085-0023510 of info@railalert.nl


Geplaatst op 27 februari 2019