Vanaf heden is de nieuwe versie van het Voorschrift veilig werken hoogspanning (Vvw-hs) van kracht. Het voorschrift en de bijlage kunnen worden gedownload van de website van railAlert, zie links hieronder in het oranje.

 

Sinds het Vvw-hs 1.0 begin 2022 van kracht is geworden, is er vanuit de branche een aantal suggesties gedaan voor aanpassingen. Deze zijn nu verwerkt in de nieuwe versie 1.1. De belangrijkste wijzigingen in het Vvw-hs 1.1 van november 2023 ten opzichte van de versie 1.0 van oktober 2021 zijn:

 

 • diverse tekstuele verbeteringen;
 • aanpassing aan de nieuwe huisstijl van railAlert;
 • de arbeidshygiënische strategie als uitgangspunt is beter verwoord;
 • de gedragsregels voor toegang tot hoogspanningsruimten staan nu alleen in bijlage A (voorheen ook in het hoofddocument);
 • verbeterde afspraken rond spanningsloosstelling en buitendienststelling; zie par. 6.2.3.1;
 • diverse verduidelijkingen rond de werkzaamheden aan HS-kabels; zie par. 6.9;
 • verduidelijking van de klasse-aanduiding ‘Werkzaamheden met heistellingen of andere (verrijdbare) hoogreikende werktuigen bij onder spanning staande bovenleiding’; zie par 6.11.2;
 • Bijlage A: geldigheidsduur toegevoegd;
 • Bijlage H: 
  • normering voor PBM’s toegevoegd;  
  • H.1.5. Situatie 2 aangepast (verplichting spanningsloos maken bvl-groep er uit gehaald);
  • H.3.1 t/m H.3.4 en H.6.1 t/m H.6.4: minimaal VP gewijzigd in minimaal VOP;
 • Bijlage M: uitgebreid met aardingssysteem voor de 25 kV;
 • Bijlage R: Praktische instructie kortsluitplan 1500 V (in het verleden opgenomen in de RLN00128) is alsnog toegevoegd omdat daar behoefte aan was.

 

 Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u mailen naar info@railalert.nl