Veelgestelde vragen (FAQ)

 

Filter op onderwerp

Persoonscertificering

Algemeen

 • Wanneer wordt de BTR afgeschaft?

  Samen met railAlert is vastgesteld dat de BTR achterhaald is door aangepaste regelgeving (VCA, NVW e.d.) en nieuwe initiatieven als het Digitaal Veiligheidspaspoort en de Veiligheidsladder. De BTR wordt dan ook afgeschaft. Streefdatum is ergens in het jaar 2015. ProRail werkt de komende maanden de consequenties uit en zal daarna richting de markt communiceren. Totdat het een en ander is uitgewerkt/geregeld (zoals aanpassen documentatie/voorschriften e.d. bij ProRail, maar ook bij railAlert) blijft de BTR van kracht en zal de BTR ‘hangende’ de afschaffing niet worden aangepast.

   De BTR wordt dus afgeschaft, maar een harde datum is nog niet bekend resp. gecommuniceerd! Eerst dient e.e.a. administratief verwerkt te zijn. Daarna wordt een harde datum gecommuniceerd.

 • Waar kan ik mijn vragen over arbeidsomstandigheden (rusttijden, uitrusting etc) stellen?

  Hiervoor kunt u terecht bij de SAS. Stichting Arbeidsomstandigheden Spoorveiligheid. Zie www.sas-net.nl. Daar vindt u ook de arbocatalogus.

 • Wat zijn de eisen aan veiligheidskleding?

  In het VVW is aangegeven dat veiligheidskleding moet voldoen aan de NEN 20471. De kleding moet zijn voorzien van ten minste één horizontale signalerende streep en ten minste twee verticale signalerende strepen die over de schouder doorlopen. Kleding met X-vormigen reflecterende strepen is niet toegestaan. In de huisregels van ProRail worden deze eisen aangevuld met de eis dat het logo of bedrijfsnaam op de kleding moet staan.

 • Wat is de link met het Bureau voor Toetsing & Certificering (BTC) en railAlert?

  Het Bureau voor Toetsing & Certficering (BTC) verzorgt de examens en de administratie voor railAlert voor persoonscertificeringen.

   

  De veelgestelde vragen over examens en certificaten kunt u vinden op de website van BTC.

 • Bestaat Veiligheid langs de metrobaan nog?

  Ja, veiligheid langs de metrobaan kan nog wel afgelegd worden voor werken in opdracht van GVB Amsterdam. Deze is te bereiken via www.veiligheidlangsdemetrobaan.nl

 • Zijn alle mensen die werken in en aan het spoor verplicht in het bezit te zijn van een veiligheidspaspoort?

  Personeel met een veiligheidstaak (NVW-term) is verplicht om een veiligheidspaspoort bij zich te hebben.

Toegang tot het spoor

Regelgeving Trein

Regelgeving Metro

Regelgeving Tram