Certificeringsregeling WPBV en PS en onderteunende documenten

De laatste versie van de certificeringsregeling personeelstellen (PS) en werkplekbeveiliging (WPBV) en het handhavingsdocument vindt u hieronder. 

 

Documenten Versie Publicatiedatum
Certificeringsregeling_PS_en_WPB versie 3.8 3.8

Van kracht op 1 juli 2019

  • beoordelingen (initieel, periodiek en hercertificering) uitgevoerd vanaf 01-07-2019 zijn gebaseerd op versie 3.8;
  • als, bij een initiële audit, de documentatiebeoordeling voor 01-07-2019 nog is uitgevoerd op de versie 3.7, kan de implementatie-audit nog plaatsvinden op de versie 3.7;
  • zodra de certificaathouder voldoet aan versie 3.8 wordt het bestaande certificaat omgezet naar de nieuwe versie. Bij omzetting tijdens een periodieke audit blijft de oorspronkelijke geldigheidsdatum behouden.
Certificeringsregeling PS en WPBV versie 3.7 3.7

Per 01-07-2019 vervallen.

 

Ondersteunende documenten Versie Publicatiedatum

Handhavingsdocument

certificeringsregeling PS en WPBV

1.4 26-11-2013

Best Practice Classificatie NVW-functionarissen

1.0 19-12-2017

 

railAlert Toelichting Veiligheidsladder (wijziging in ProRail-erkenningsregeling)

 

1.0 10-12-2021

 

 

Toelichtingsdocumenten

 

De certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging geeft het kader aan. Deze regeling wordt getoetst door vakkundige auditors. Soms is er binnen het vakmanschap van de auditor ruimte voor een verschillende toepassing van de regels. Stichting railAlert heeft twee toelichtingsdocumenten opgesteld die niet maat-, maar richtinggevend zijn.

 

Documenten Versie Publicatiedatum

Toelichting bij certificeringsregeling

PS en WPBV                                           

1.2 01-04-2014

 

Ondersteunende documenten Versie Publicatiedatum

Toelichting bij handhavingsdocument

certificeringsregeling PS en WPBV

1.5 01-04-2014


LW RH 1-11-2019