Werkkamer Productcertificering

Werkkamer Productcertificering

Door fabrikanten/leveranciers van alle gecertificeerde werkplekbeveiligingsmiddelen zijn gebruikshandleidingen opgesteld.

De fabrikant/leverancier is verantwoordelijk voor de inhoud van de handleiding. In het onderstaande overzicht is een deel van deze handleidingen te raadplegen, voor zover beschikbaar gesteld door de leveranciers. Van de gecertificeerde middelen die niet zijn opgenomen in onderstaande tabel, is de handleiding beschikbaar bij de leverancier. 

 

Plaatsen en verwijderen van de middelen mag alleen met toestemming en/of instructie van de leverancier en onder de voorwaarden zoals beschreven in het Voorschrift Veilig Werken-Trein!

 

 

Leverancier  

Middel

Handleiding         

Dual Inventive ZKL3000 (Overige documentatie op de site van Dual Inventive)   Download 
Dual Inventive ZKL3000RC         (idem) Download
Dual Inventive ATWS3000           (idem) Download
Stichting railAlert   Houten hekwerk "recept railAlert"             

Download

Bijlage 1

ACON Hekwerk Valpro 2

Download

Railsupport Hekwerk Click und Schnapp Download
Van Roon Infra Hekwerk Van Roon Download
JMV Groep JMV safety System (kunststof palen) Download
JMV groep JMV Safety System Wood Download
R S S Safety system Link
BAM Energie&Water  / PION Hekwerk protegg Download
VolkerRail Sico 4004 Cliplans Download


LW RH 1-11-2019