Werkkamer Arbo

Werkkamer Arbo

De werkkamer is verantwoordelijk voor het verrichten van de activiteiten voortvloeiende uit de Cao Railinfrastructuur, zoals voorheen opgedragen aan de Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid (SAS).

 

Daarnaast heeft de werkkamer op basis van Cao Railinfrastructuur artikel 16 lid 4 de volgende activiteiten:  

  • het opstellen van een Arbocatalogus, waarin de verschillende methoden en oplossingen zijn beschreven om te voldoen aan de doelvoorschriften van de overheid in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet;
  • het opstellen van uniforme veiligheidsregelgeving in en rond de railinfra, onder andere door het opstellen en uitwerken van concrete richtlijnen (best-practices) en werkinstructies, zoals de Arbocatalogus;
  • inhoudelijke vormgeving van bedrijfsoverstijgende afstemming op het gebied van arbeidsomstandigheden;
  • het opstellen van adviezen en/of aanvullende eisen aan bedrijfsartsen met betrekking tot kennis en kunde inzake specifieke risico’s waaraan de werknemers in de railinfra blootstaan (beroepsziekten e.d.);
  • treffen van maatregelen die aan een veilig en gezond werkklimaat bijdragen;
  • het doen van voorstellen tot het aanvragen van subsidies van het Europees Sociaal Fonds.

 

 

De Arbocatalogus wordt beheerd door de Werkkamer Arbo. De bezetting staat in onderstaande tabel.

 

Naam Functie Vertegenwoordigt
F.J.I. van Doesburg

Voorzitter

Onafhankelijk

W. Meijerink

Lid

VolkerRail
K. den Uil

Lid

BAM 
R. Stoekenbroek

Lid

FNV Spoor
J. van Gijssel

Lid 

CNV Vakmensen
J. Broeze

Lid

HZC
M. Edwards

Secretaris

railAlert

 

Werkgroep Arbo

De Werkkamer Arbo heeft een werkgroep ingericht die bestaat uit een afvaardiging vanuit de railbedrijven die erkend zijn door ProRail. In opdracht van de Werkkamer Arbo verricht de werkgroep onderzoek en bereidt zij adviezen inhoudelijk voor. De werkgroepleden zijn als deskundige werkzaam op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid binnen de railinfra.

 

Naam Functie Organisatie
H. Hazeloop

Voorzitter

VolkerRail
R. den Drijver

Lid

Swietelsky
D. Bos

Lid

Swietelsky
Vacature

Lid

-
R. Jolink

Lid

Asset Rail
N. Bok

Lid

De Wilde B.V.
A. Jepma

Lid

Strukton Rail
R. van der Aa

Lid

BWR

 

Huishoudelijk reglement Werkkamer Arbo.