Werkkamers railAlert

In de werkkamers van Stichting railAlert worden certificeringsschema’s opgesteld en onderhouden die voor de railinfrabranche van toepassing zijn. In certificeringsschema’s zijn de eisen opgenomen die gesteld worden aan personen, middelen en systemen.

 

Stichting railAlert heeft zeven werkkamers voor respectievelijk Arbo (arbocatalogus), Persoonscertificering, Productcertificering, SysteemcertificeringUitwerken Regelgeving, Elektrische Veiligheid en Lokaal Spoor.

 

Alle werkkamers zijn paritair samengesteld. Afstemming tussen de werkkamers vindt plaats in het Centraal College van Deskundigen.