Op woensdag 4 oktober is online een toelichting gegeven op het nieuwe concept Vvw aanrijdgevaar trein (Vvw-at).

 

Dit document, ter vervanging van het oude Vvw-trein (2013) dat voortaan Vvw aanrijdgevaar trein (Vvw-at) zal heten, is ter toetsing aangeboden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NL-A). railAlert heeft besloten om, vooruitlopend op de goedkeuring, de branche alvast te informeren over de stand van zaken op dit moment en over de te verwachten vervolgstappen.

 

Hieronder vind u meer informatie om terug te kijken en door te nemen.

 

Bekijk het nieuwe concept Vvw-at en onderbouwende documenten. 

Hierbij dient nadrukkelijk vermeld te worden dat de NL-A nog goedkeuring dient te geven en dat er daarom nog wijzigingen kunnen plaatsvinden.

Filter op onderwerp

Vvw-at toepassing

Vvw-at inhoud voorschrift

Vvw-at werkwijze

Vvw-at TEV

Vvw-at BZB

Vvw-at opleidingen

Vvw-at implementatie