Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over regelgeving

voor Aanrijdgevaar 'Hoofdspoor' (Trein). Als u op de oranje tekst klikt, krijgt u over dat

onderwerp aanvullende informatie.

Regelgeving Aanrijdgevaar Hoofdspoor

 • Aanrijdgevaar Hoofdspoor: welke regels heeft de railinfrabranche (hoofdspoor) opgesteld?

  Wet- en regelgeving

  Belangrijke wetten in het kader van de veiligheid bij werken op en rond railinfrastructuur (hoofdspoor) zijn:

  • Spoorwegwet
  • Arbowet

   

  Regelgeving railAlert

  Stichting railAlert heeft, binnen de wettelijke kaders, regelgeving vastgesteld voor de railinfrabranche. Deze regelgeving is bindend voor het werken op of rond het spoor.

  De regelgeving is door en voor de branche opgesteld voor het verrichten van werkzaamheden op en in de nabijheid van railinfrastructuur. Voor de railinfrabranche geldt het Normenkader Veilig Werken (NVW) hierbij als bedrijfsoverstijgende uitwerking van deze regelgeving, in combinatie met het Voorschrift Veilig Werken (VVW-Trein). De scope beperkt zich tot aanrijd- en elektrocutiegevaar. Het Normenkader Veilig Werken (NVW) is van toepassing op alle railinfrabeheerders, opdrachtgevers, opdrachtnemers en werkgevers die proces- en projectmatige werkzaamheden (laten) uitvoeren aan railinfrastructuur die vallen onder de Spoorwegwet.


  Het doel van de regelgeving is:

  • aantoonbaar bereiken en/of handhaven van het hoogst haalbare veiligheidsniveau ten aanzien van aanrijd- en elektrocutiegevaar;
  • het sturen op het verbeteren van de veiligheidsprestaties bij het uitvoeren van werkzaamheden in of nabij de railinfrastructuur.


  LW RH 25-10-2019

   

   

   

 • Aanrijdgevaar Hoofdspoor: waar vind ik de regelgeving?

 • Wat is en doet de Werkkamer Uitwerken Regelgeving (Hoofdspoor)?

  De scope van de werkkamer is:

  • uitwerken van wetgeving in regelgeving en opstellen van regelgeving die betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden op en in de nabijheid van railinfrastructuur;
  • creëren van draagvlak voor regelgeving;
  • analyseren en rapporteren naar aanleiding van het veiligheidsdashboard voor de railinfrabranche. Trends signaleren en bij werkkamers en/of organisaties neerleggen.

    

  De werkkamer is verantwoordelijk voor:

  • stimuleren en ondersteunen van de bedrijven bij het organiseren van veilig werken;
  • beheer van uitgewerkte regelgeving;
  • het opstellen van richtlijnen en procedures, het ontwikkelen van de uitwerking van wet- en regelgeving;
  • toetsen van resultaat van de regelgeving op de kwaliteit en de praktische toepasbaarheid ervan.


  LW RH 25-10-2019 

 • Wie zitten er namens de railinfrabranche in de Werkkamer Uitwerken Regelgeving (Hoofdspoor)?

  Bezetting

  Naam Functie Vertegenwoordigt
  L. Titulaer Voorzitter ProRail
  D. van Ekris Lid ProRail
  R. van Amerongen Lid ProRail
  J. Berckenkamp Lid VRI (Strukton Rail)
  F. Hoekstra Lid VRI (VolkerRail)
  K. Meekma Lid NL Ingenieurs (Arcadis)
  E. Vittali Lid BWR (Railsupport)
  A. Hartman Lid VRI (BAM Infra Rail)
  M. Edwards Secretaris Stichting railAlert

    

  Huishoudelijk reglement werkkamers

   

   

   

   

 • Wat zijn de plannen van de Werkkamer Uitwerken Regelgeving (Hoofdspoor) voor dit jaar? Wat heeft de werkkamer afgelopen jaar gerealiseerd?

  Bekijk hier het jaarplan en het resultaat van het afgelopen jaar van de Werkkamer Uitwerken Regelgeving (Hoofdspoor).

 • Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet tussen?

  https://www.railalert.nl/railalert/contact

   

  of neem persoonlijk contact op met een van onze collega's.

   

  LW RH 25-10-2019