Certificeringsregeling

Voor het certificeren van werkplekbeveiligingsmiddelen is een aantal onderwerpen relevant:

1. Een stroomschema; of een middel gecertificeerd moet worden.

2. Het certificeringsschema voor werkplekbeveiligingsmiddelen tegen aanrijdgevaar.
3. Toetsingskader, vast te stellen door de werkkamer. De railinfrabeheerder kan hierbij aanvullende eisen stellen voor de infracompatabiliteit. Zie het document hieronder voor de eisen aan infracompatibiliteit die ProRail stelt.
4. Keuze en overzicht met inspectie instellingen.

Om het proces gestructureerd te laten verlopen, kunt u als leverancier/producent in de beginfase uw middel aanmelden bij info@railalert.nl als loket voor productcertificering. Alle relevante informatie over productcertificering vindt u terug in de documenten hieronder.

 

Document Versie                 Publicatiedatum

Productcertificeringsschema

werkplekbeveiligingsmiddelen

1.6

6-9-2021

Toetscriteria infracompatibiliteit ProRail (dit 

is een voorbeeld, de actuele criteria zijn opvraagbaar bij ProRail)

BIFC-WPBM-000.4

22-11-2016

Handhavingsdocument

2.0

 6-9-2021

Catalogus met tot nu toe gecertificeerde middelen

1.6

1-10-2021

 

Na de aanmelding bij railAlert wordt vastgesteld of een middel vast of mobiel is. Als het vast is, kan het middel bij ProRail worden aangemeld voor beoordeling en toelating. Mobiele middelen kunnen het certificeringsproces van railAlert doorlopen, zoals beschreven in het certificeringsschema. Voor nieuw-gecertificeerde middelen vraagt Stichting railAlert een fee van € 2100 per middel; dit bedrag wordt via de inspectie-instelling verrekend.

 

LW RH 29-10-2019