Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de Werkkamer Arbo (verantwoordelijk voor de Arbocatalogus), alsmede de verwijzing naar de Arbocatalogus. Als u op de oranje tekst klikt, krijgt u aanvullende informatie.

Arbocatalogus

 • Wat is de Arbocatalogus?

  Vanuit de Arbowet biedt de Arbocatalogus een helder overzicht van de afspraken over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in de railinfrabranche. Deze ondersteunt iedereen die goede oplossingen zoekt om arbeidsrisico’s op de werkplek zo goed mogelijk op te lossen of te voorkomen.

   

  ProRail stelt naleving van de Arbocatalogus Railinfra als voorwaarde en de Inspectie SZW hanteert deze als toetsingskader.
  De verantwoordelijkheid voor de arbeidshygiënische strategie, op welk niveau wordt een oplossing gekozen, ligt bij de bedrijven.

 • Ben je verplicht om de Arbocatalogus te volgen?

  De wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden is ingedeeld in drie niveaus: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.

  Sinds 2007 is de Arbowet vereenvoudigd. Dat wil zeggen dat de wet een aantal zogenoemde doelvoorschriften stelt, maar dat werkgevers en werknemers meer mogelijkheden hebben gekregen om zelf te bepalen hoe ze deze normen bereiken. 
  Dit wordt vastgelegd in een Arbocatalogus. Bedrijven kunnen zelf een Arbocatalogus maken of zich aansluiten bij een branche-Arbocatalogus (zoals de Arbocatalogus voor de Railinfra). De Arbocatalogus heeft daarmee dezelfde werking (status) als een Arbobeleidsregel.

 • Waar is de Arbocatalogus op gebaseerd?

  De Arbocatalogus is gebaseerd op de risico’s die door de railinfrabranche in de Branche RI&E zijn vastgelegd.
  Deze Branche RI&E geldt voor alle consessiebeheerders van ProRail.
  Indien de CAO Railinfra geldt, is de Arbocatalogus voor de Railinfra van toepassing op alle voorkomende werkzaamheden. Indien er sprake is van in opdracht uitvoeren van werkzaamheden op een bedrijventerrrein, wordt er afgestemd over de van toepassing zijnde regelgeving.
  Dit kan bijvoorbeeld de geldende Arbocatalogus van de uitvoerende partij zijn of een bedrijfsregeling van de opdrachtgever.

  De onderbouwing van de huidige opzet van de Branche RI&E is als volgt te omschrijven: bij het opstellen van de Branche RI&E is gekozen voor een beleidsmatige opzet, waarbij de risico’s worden beschreven welke van toepassing zijn voor de railinfrabranche.
  Het opstellen van de RI&E's blijft de verantwoordelijkheid van de railinfrabedrijven zelf; dit is namelijk afhankelijk van bedrijfsprocessen, al genomen maatregelen, innovaties, werkmethoden et cetera.

  railAlert is dan ook van mening dat de Branche RI&E gekoppeld aan de Arbocatalogus een goede leidraad biedt voor de railinfrabedrijven om te komen tot een specifieke RI&E op bedrijfsniveau.

   

  LW RH 5-11-2019

 • Waar vind ik de Arbocatalogus?

 • Hoe is de Arbocatalogus opgebouwd?

  Zie de website 'Arbocatalogus'. Hieronder volgt een verdere toelichting over de opbouw van de Arbocatalogus.

   

  Zoals onder de knop Arbocatalogus is vermeld, wordt de Arbocatalogus aangevuld met goedgekeurde risico’s. Deze vindt u onder het menu risico’s. De Inspectie SZW zal alle gepubliceerde risico’s in de Arbocatalogus als referentiekader bij haar inspecties overnemen.


  De informatie per risico is opgebouwd uit een introductie, relevante wet- en regelgeving en gevaren.
  In de introductie vindt u een omschrijving van het risico.
  Bij wet- en regelgeving vindt u de van toepassing zijnde wetgeving.
  Door op de links te klikken komt u terecht op www.wetten.nl.

  De overige regelgeving is op te vragen bij de desbetreffende organisatie.
  Een uitzondering hierop zijn de verwijzingen naar de NEN-normen en de AI-bladen.
  De NEN-normen zijn in bezit van de NEN en alleen als u in het bezit bent van een licentie op te vragen.
  De AI-bladen zijn tegen betaling verkrijgbaar via Sdu Uitgevers.
  De Inspectie SZW toetst bij haar inspecties echter wel aan de hier benoemde NEN-normen en AI-bladen (of een gelijkwaardige oplossing).

   

  Bij aanrijdgevaar wordt verwezen naar de CROW 96b. De CROW-richtlijn 96b is te beschouwen als een ‘brancherichtlijn’ gebaseerd op de Arbowet, de Wegenverkeerswet en het Burgerlijk Wetboek. Deze is tegen betaling verkrijgbaar via www.crow.nl.

  Bij gevaren moet u denken aan handelingen die gevaren veroorzaken of met zich meebrengen. Per gevaar is er een inleiding, zodat u weet welke handelingen bedoeld worden.

  Vervolgens kunt u doorklikken naar specifieke activiteiten waarbij deze handelingen vaak voorkomen. Vanuit de matrix die op uw scherm verschijnt, heeft u inzage in de beheersmaatregelen ofwel oplossingen die van toepassing kunnen zijn.

  De beheersmaatregelen zijn ontworpen conform de arbeidshygiënische strategie. De toepassing van de arbeidshygiënische strategie vindt u in de legenda

  Door te klikken op een beheersmaatregel krijgt u nadere informatie over de invulling hiervan. In deze informatie zijn ook relevante links opgenomen naar gedetailleerde gegevens.

   

  LW RH 5-11-2019

 • Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet tussen?

  https://www.railalert.nl/over-railalert/contact

   

  of neem persoonlijk contact op met een van onze collega's.