Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over regelgeving

in verband met elektrocutiegevaar (Trein, Tram en Metro). Als u op de oranje tekst klikt, krijgt u over dat

onderwerp aanvullende informatie.

Regelgeving elektrocutiegevaar hoofdspoor

 • Elektrocutiegevaar: welke regels heeft de railinfrabranche opgesteld?

  • VVW-HS
  • VVW-LS (in ontwikkeling)
  • Electrotechnisch VeiligheidsHandboek (EVH) Lokaal Spoor
  • Beheer en uitgifte Landelijke Lijst
 • Elektrocutiegevaar: waar vind ik de regelgeving?

  Wet- en regelgeving

  Belangrijke wetten in het kader van de veiligheid (elektrocutiegevaar) bij werken op en rond railinfrastructuur zijn:

  • Spoorwegwet
  • Arbowet
  • Wet lokaal spoor

   

  Voor de Spoorwegwet kunt u kijken op de site Overheid. Op de site van de Inspectie Leefomgeving en Transport staat een overzicht van de overige wetten en besluiten.

   

  Regelgeving railAlert 

  Stichting railAlert heeft, binnen de wettelijke kaders, regelgeving vastgesteld voor de railinfrabranche. Deze regelgeving is bindend voor het werken op of rond het spoor.

   

   

   

 • Wat is en doet de Werkkamer Elektrische Veiligheid?

  Doel van de Werkkamer Elektrische Veiligheid is:

  • Het creëren van bewustwording en verhogen van kennis over elektrische veiligheid in de branche
  • Versterken van de veiligheidscultuur- en gedrag op het gebied van EV in de branche
  • Het vaststellen en uitwerken van regelgeving voor het veilig werken aan en/of in de nabijheid van elektrotechnische installaties (laag- en hoogspanning) voor zowel Hoofdspoor als Lokaal Spoor ter voorkoming van elektrotechnische ongevallen
  • Adviseren ten aanzien van EV installaties
  • Het onderbrengen van regelgeving bij railAlert
  • Uniformeren van regelgeving en regimes voor Lokaal Spoor en Hoofdspoor
  • Streven naar een uniform aanwijsbeleid in de branche (eenduidigheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van EV functionarissen
  • Inzage hebben in en het benoemen van alle lopende EV veiligheidsinitiatieven en daar waar de WK invloed op kan oefenen dit ook realiseren.

   

  Specifieke thema’s worden belegd bij (tijdelijke) werkgroepen. Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:

  • Werkgroep Laagspanning
  • Werkgroep Kwaliteitsverbetering Werkvoorbereiding
  • Werkgroep Leren van Incidenten
 • Wie zitten er namens de railinfrabranche in de Werkkamer Elektrische Veiligheid?

  Bezetting

  Naam Functie Vertegenwoordigt
  Robert Taen Voorzitter Voorzitter (Apollo 13)
  Rob Vrolijk Lid Lokaal Spoor (HTM)
  Hans Dufrenne Lid BWR (D&G Spoorinfra)
  Mike van Ham Lid VRI (Dura Vermeer Railinfra)
  Jeroen Rolink Lid ProRail
  Leo Vliegenthart Lid Lokaal Spoor (RET)
  Marcel Dijkstra Lid Strukton
  Leen Boer Lid Infraspeed Maintenance (HSL)
  Rob de Jeu Lid ProRail
  Maikel Rijkhoff Lid Lokaal Spoor (GVB)
  Danny van Dam Lid VRI (BAM)
  Stephan van den Broek Lid NL Ingenieurs (Movares)
  Peter Bos Lid ProRail
  Jos de Jong Lid VRI (Volker)
  Jeroen Wijnmalen Lid Swietelsky
  Albert Holtrust Lid Railcenter
  Marcel Edwards Secretaris Stichting railAlert

    

  Huishoudelijk reglement werkkamers

   

 • Wat zijn de plannen van de Werkkamer Elektrische Veiligheid voor dit jaar? Wat heeft de werkkamer afgelopen jaar gerealiseerd?

  Bekijk hier het jaarplan en het resultaat van het afgelopen jaar van de Werkkamer Regelgeving EV.

 • Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet tussen?

   

  https://www.railalert.nl/over-railalert/contact

   

  of neem persoonlijk contact op met een van onze collega's.