Centraal College van Deskundige

et Centraal College van Deskundigen (CCvD) bestaat uit de voorzitters van de werkkamers. Het CCvD heeft een adviserende rol aan het bestuur. Het bestuur stelt uiteindelijk de besluiten vast.

 

De voorzitters worden voor een periode van drie jaar aangesteld met een optie voor een tweede termijn. Zij vertegenwoordigen de railinfrabranche. 

 

Huishoudelijk reglement railAlert Centraal College van Deskundigen

 

 

Ira Helsloot

 

Jan Kees Hofker
railAlert voorzitter

Dirk van Doesburg

 

Dirk van Doesburg
namens de Werkkamer Arbo
Lid

Robert Taen

 

Robert Taen
namens de Werkkamer Elektrische Veiligheid
Lid

Walter Heemskerk

 

Walter Heemskerk
namens de Werkkamer Lokaal Spoor (metro/tram)
Lid

Henk Roodhardt

 

Henk Roodhardt
namens de Werkkamer Persoonscertificering
Lid

Jorn Pruntel

 

Jorn Pruntel
namens de Werkkamer Productcertificering
Lid

Tiemen van der Worp

 

Tiemen van der Worp
namens de Werkkamer Systeemcertificering
 

 

 

Vacature
namens de Werkkamer Uitwerken Regelgeving