Het bureau van railAlert

Jan Kees Hofker

Jan Kees Hofker

Directeur

 

jc.hofker@railalert.nl

 

 

Koen van den Berg

Koen van den Berg

Projectleider

Secretaris Werkkamer:

Productcertificering en Lokaal Spoor/Werkgroep Veiligheidsdashboard

 

Contactpersoon:

Veiligheidsdashboard, Safety Walks, Beheer Landelijke Lijst HS, Certificerende Instellingen (Productcertificering)

 

k.vandenberg@railalert.nl

 

Kirsten Lups

Projectleider 

 

k.lups@railalert.nl

 

Werkkamer:

Productcertificering en Lokaal Spoor/Werkgroep Veiligheidsdashboard

 

Contactpersoon:

Veiligheidsdashboard, Safety Walks, Beheer Landelijke Lijst HS, Certificerende Instellingen (Productcertificering)

 

 

Marcel Edwards

Marcel Edwards

Projectleider

Secretaris Werkkamer:

Arbo, Uitwerken Regelgeving Aanrijdgevaar, Elektrische Veiligheid, Systeemcertificering,

 

Secretaris:

Centraal College van Deskundigen

 

Voorzitter Werkgroep:
Veiligheidsdashboard

Contactpersoon:
Certificerende Instellingen (certificeringsregeling WPBV en PS)

 

m.edwards@railalert.nl

 

 

Paula Nusse

Paula Nusse

Projectleider

 

Secretaris Werkkamer:

Persoonscertificering

 

Secretaris Commissies Beoordelen Vakbekwaamheden:

CBV Techniek, CBV Normenkader Veilig werken

 

Contactpersoon:

BTC en Keuringsinstituten

 

p.nusse@railalert.nl

 

 

Marcel Lub

Manager DVP inspecties

 

Contactpersoon:

Inspecteurs, toetsingscommissie Digitaal Veiligheidspaspoort, software Digitaal Veiligheidspaspoort

 

m.lub@railalert.nl

 

 

Harriët van den Hoek

Projectleider DVP opleidingen

 

h.vandenhoek@railalert.nl

 

 

 

 

Saliha Cross

Projectleider DVP IT

 

s.cross@railalert.nl

 

 

 

Marco Noppen

Officemanager

 

m.noppen@railalert.nl

Gjalt Dijkstra

Veiligheidsinspecteur

 

g.dijkstra@railalert.nl

 

Rob Jong

Veiligheidsinspecteur

 

r.jong@railalert.nl

 

 

 

Djamilo Launuru

Veiligheidsinspecteur

 

d.launuru@railalert.nl

 

Ronald Moerings

Veiligheidsinspecteur

 

r.moerings@railalert.nl

 

Jos van der Velde

Veiligheidsinspecteur

 

j.vandervelde@railalert.nl

Sjors Verhoef

Veiligheidsinpecteur

 

s.verhoef@railalert.nl