Het bureau van railAlert

Jan Kees Hofker

Jan Kees Hofker

Directeur

 

jc.hofker@railalert.nl

 

 

Koen van den Berg

Koen van den Berg

Projectleider

Secretaris Werkkamer:

Productcertificering en Lokaal Spoor/Werkgroep Veiligheidsdashboard

 

Contactpersoon:

Veiligheidsdashboard, Safety Walks, Beheer Landelijke Lijst HS, Certificerende Instellingen (Productcertificering)

 

k.vandenberg@railalert.nl

 
 

Kirsten Lups

Projectleider 

 

k.lups@railalert.nl

 

Werkkamer:

Productcertificering en Lokaal Spoor/Werkgroep Veiligheidsdashboard

 

Contactpersoon:

Veiligheidsdashboard, Safety Walks, Beheer Landelijke Lijst HS, Certificerende Instellingen (Productcertificering)

 

 

 

Marcel Edwards

Marcel Edwards

Projectleider

Secretaris Werkkamer:

Arbo, Uitwerken Regelgeving Aanrijdgevaar, Elektrische Veiligheid, Systeemcertificering,

 

Secretaris:

Centraal College van Deskundigen

 

Voorzitter Werkgroep:
Veiligheidsdashboard

Contactpersoon:
Certificerende Instellingen (certificeringsregeling WPBV en PS)

 

m.edwards@railalert.nl

 

 

Paula Nusse

Paula Nusse

Projectleider

 

Secretaris Werkkamer:

Persoonscertificering

 

Secretaris Commissies Beoordelen Vakbekwaamheden:

CBV Techniek, CBV Normenkader Veilig werken

 

Contactpersoon:

BTC en Keuringsinstituten

 

p.nusse@railalert.nl

 

 

Ellen Linnenkamp

Ellen Linnenkamp

Manager DVP inspecties ai

 

Contactpersoon:

Inspecteurs, toetsingscommissie Digitaal Veiligheidspaspoort, software Digitaal Veiligheidspaspoort

 

e.linnenkamp@railalert.nl

 

 

Marco Noppen

Officemanager

 

m.noppen@railalert.nl

 

 

 

 

 

Quintie de Keijzer

Adviseur Communicatie

 

q.dekeijzer@railalert.nl