Overzicht gecertificeerde werkplekbeveiligingsmiddelen

Productregister

In het productregister staan alle middelen waarvoor de leverancier/producent een productcertificaat heeft.

 

Naam product Certificaatnummer Leverancier

Inspectie

Instelling

Datum 

van ingang

ZKL3000 01C10072014/13052/15002  Dual Inventive Dekra Rail BV 10-07-2014

Magnetic

Safety Barrier

02C30072014.19603/25001

Rail Safety

Systems (RSS) 

Aboma Rail 30-07-2014
Cliplans 01C04122014/140296/15003

VolkerRail SAFAC

Dekra Rail BV 17-11-2014
Cliplans V1 01C26112020/190470/15012

VolkerRail

Dekra Rail BV 26-11-2020

Safetech

Fence

02C30122015/20492/25002 Saferail BV Aboma Rail 09-01-2015
FWA II 02C06012015/21090/25003 Volkerrail SAFAC Aboma Rail 09-01-2015
Smartfence 02C06012015/21091/25004 Volkerrail SAFAC Aboma Rail 09-01-2015
ZKL3000 RC 15O223O1C/í 3031312 Dual Inventive Dekra Rail BV 23-02-2015
ZKL3000 RC v2 01 C26012018/170516/15008.03 Dual Inventive Dekra Rail BV 19-03-2019
ZKL3000 RC v3 01C 20122018/180243/15012 Dual Inventive Dekra Rail BV 20-12-2018
ZKL II 01C02072015/140279/15004 Railpro Dekra Rail BV 02-07-2015
Minimel 95 01C01092015/150224/15005

Schweizer

Electronic AG

Dekra Rail BV 01-09-2015
Klick und Schnapp 01C02122015/150056/15006

Railsupport

Dekra Rail BV 02-12-2015

Houten hekwerk recept

"railAlert" versie 2016 en versie 2021

02C08092016/23522/25005

03C-04/05/2021-35001

Diverse

HHC-DRS

Ricardo

08-09-2016

4-5-2021

JMV Safety System

 02C26092016/18644/25006

JMV Groep BV

HHC-DRS 26-09-2016

JMV Safety System Wood

02C10102017/22865/25007

JMV Groep BV

HHC-DRS 10-04-2017

Houten hekwerk "van Roon"

02C 20072017/25290/25010

van Roon Railinfra

HHC-DRS 20-07-2017

Hekwerk P7

02C 07072017/25742/25009

BAM Railinfra

HHC-DRS 07-07-2017

Protegg menskerend hekwerk

02C 22092017/26215/25010

 

BAM Infra E&W

HHC-DRS 22-09-2017

Hekwerk Valpro2

02C 07072017/20940-2/25008

ACON BV

HHC-DRS 07-07-2017

Automatisch waarschuwingsysteem MFW (NL)

01C 16042018/170049/15009

01C24122021/210277/15013.01

incl. ZPW 12

Zöllner

Dekra Rail BV

18-04-2018

15-12-2021

ATWS3000

01C 14062018/170044/15010.02

 

Dual Inventive

Dekra Rail BV 02-07-2018

Minimel Lynx

01C 12072018/170035/15011

Schweizer Electronic

Dekra Rail BV 12-07-2018

 

N.B. Sein 513 en wisselklemmen hoeven niet gecertificeerd te worden; deze moeten voldoen aan de geldende regelgeving van ProRail. 

 

Alle door railAlert gecertificeerde middelen zijn opgenomen in een catalogus. Deze is te downloaden via deze link:

Catalogus met gecertificeerde mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen.

 

Afbakening van de gevarenzone

Voor materialen die gebruikt worden voor de afbakening en de markering gelden enkele algemene eisen. 

Voor de als markering en afbakening gebruikte materialen, meestal linten en kettingen, geldt geen certificeringssregeling. De gebruikte materialen zijn zeer divers; een verplichte certificering zal voor de railinfrabranche voornamelijk beperkingen opleverenen.

Wel zijn er enkele generieke veiligheidseisen gesteld aan deze markeringen:

  • ze mogen bij belasting niet in de gevarenzone komen;
  • hoogte minimaal 80 cm;
  • aanwijzingen en instructies in het Nederlands;
  • materiaal moet elektrisch geïsoleerd zijn, zodat spanning niet getransporteerd kan worden;
  • materiaal moet bij weinig licht ook goed zichtbaar zijn. 

 

Stickers

Middelen die beschikken over een productcertificaat worden voorzien van een railAlert-sticker. Het doel van deze sticker is dat de gebruiker ziet dat het middel veilig/gekeurd is. De producent/leverancier bepaalt waar de stickers zichtbaar geplaatst moeten worden. Daarnaast kan de opdrachtgever zien dat het om een gecertificeerd werkplekbeveiligingsmiddel gaat.
 
Er zijn twee verschillende stickers:
A. Voor op de hekwerken: alle staanders dienen voorzien te zijn van een railAlert-keuringssticker met gemarkeerde datum tot wanneer de keuring geldig is.  Ook op secundaire onderdelen van GW-installaties moet een geldige sticker A.       
B. Mobiele middelen die herkeurd moeten worden: een sticker met jaartallen en maanden op alle losse onderdelen die regelmatig gekeurd of gekalibreerd moeten worden. Op de sticker dient de datum gemarkeerd te worden tot wanneer het middel of onderdeel van het middel gekeurd is.                   
   

In de catalogus voor werkplekbeveiligingsmiddelen wordt aangegeven welke sticker op welk middel hoort.                                                                                    
 
De stickers kunnen alleen door de producent/leverancier besteld worden.

 

Voor de houten hekwerken van het "recept railAlert" geldt geen stickerplicht; hiervan is alleen het recept gecertificeerd en zijn de onderdelen algemeen verkrijgbaar bij diverse leveranciers. Deze hekwerken dienen wel van een ingevulde inspectiekaart te zijn voorzien en de staanders van het hekwerk moeten zichtbaar gemarkeerd zijn met een datum van eerste ingebruikname.

 

Prijzen (exclusief btw):

Type A Sticker voor hekwerken, per vel van 42 stickers    €12,50
Type B Sticker voor mobiele middelen, niet zijnde hekwerken met keuringsdatum, per stuk      €10,-

U kunt hiervoor het bestelformulier gebruiken.


De stickers worden vooraf betaald.

 

LW RH 1-11-2019