Productcertificering

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over Productcertificering. Als u op de oranje tekst klikt, krijgt u over dat onderwerp aanvullende informatie.

Productcertificering

 • Hoe ziet het certificeringsproces van Werkplekbeveiligingsmiddelen er uit?

  Certificeringsregeling Productregister/Stickers

   

  Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om alleen nog met gecertificeerde mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen te werken. Sinds 1 april 2015 moeten deze ook zijn voorzien van een railAlert sticker. Er is voor certificering gekozen om structuur aan te brengen in het proces en kwaliteit te borgen van de middelen die worden gebruikt ter voorkoming van aanrijdingen. Met het proces van productcertificering is er een kwalitatief goed proces dat ervoor zorgt dat met veilige en gekeurde middelen wordt gewerkt. De stickers op de middelen maken het zichtbaar voor de gebruiker dat de middelen zijn toegelaten.

   

  Werkwijze

  • Het werkplekbeveiligingsmiddel aanmelden voor certificering kan bij de stichting railAlert via info@railalert.nl 
  • RailAlert zorgt ervoor dat het middel bij ProRail wordt aangemeld voor de toets op de infracompatibiliteit. Het streven is om het toetsingskader te publiceren op de website van railAlert zodat dit een transparant onderdeel van het toetsingskader wordt. 
  • In de werkkamer productcertificering wordt besloten of het om een “vast” middel of “mobiel” middel gaat. Als het een mobiel middel betreft dan volgt het railAlert certificeringsproces. Is het een vast middel dan kun je het middel aanmelden bij ProRail 
  • Als het railAlert certificeringstraject wordt gevolgd, dan selecteert je als leverancier een Inspectie Instelling die uiteindelijk het veiligheidsdossier zal beoordelen.  
  • De Inspectie Instelling toetst het middel aan geldende wet- en regelgeving zoals Nationale en Europese normen, en geeft uiteindelijk namens railAlert een productcertificaat af. 
  • Op basis van het productcertificaat kan je bij railAlert de stickers bestellen die vervolgens op de gecertificeerde middelen moeten worden aangebracht. 

   

  Voor meer informatie zie de certificeringsregeling.

   

  Op dit moment zijn er door railAlert alleen mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen voor Hoofdspoor gecertificeerd. Het streven is om in de toekomst ook middelen voor Lokaal Spoor (tram en metro) te certificeren.

   

  Voor hoofdspoor zijn gecertificeerd:

  • Fysieke afschermingen (hekwerken)
  • Zelfsignalerende kortsluitlansen
  • Automatische Gegeranadeerde Waarschuwingsinstallaties

   

  Zie de catalogus voor een overzicht van de reeds gecertificeerde middelen. 

   

  Afbakening van de gevaarzone

  Voor de als markering en afbakening gebruikte materialen, meestal linten en kettingen, geldt geen certificeringsregeling. De gebruikte materialen zijn erg divers; een verplichte certificering zal voor de branche voornamelijk beperkingen geven.

  Wel zijn er enkele generieke veiligheidseisen gesteld aan deze markeringen:

   

  • Deze mag bij belasting niet in de gevarenzone komen
  • Hoogte minimaal 80 cm
  • Aanwijzingen en instructie in het Nederlands
  • Materiaal moet electrisch geïsoleerd  zijn zodat spanning niet getransporteerd kan worden
  • Materiaal moet bij weinig licht ook goed zichtbaar zijn
 • Wat is productcertificering?

  Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om alleen nog met gecertificeerde mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen te werken. Sinds 1 april 2015 moeten deze ook zijn voorzien van een railAlert sticker.
  Er is voor certificering gekozen om structuur aan te brengen in het proces en kwaliteit te borgen van de middelen die worden gebruikt ter voorkoming van aanrijdingen. Met het proces van productcertificering is er een kwalitatief goed proces dat ervoor zorgt dat met veilige en gekeurde middelen wordt gewerkt. De stickers op de middelen maken het zichtbaar voor de gebruiker dat de middelen zijn toegelaten.

 • Wat is de certificeringsregeling voor werkplekbeveiligingsmiddelen?

  Voor het certificeren van werkplekbeveiligingsmiddelen is een aantal onderwerpen relevant:

  1. Een stroomschema: of een middel gecertificeerd moet worden?

  2. Het certificeringschema voor werkplekbeveiligingsmiddelen tegen aanrijdgevaar
  3. Toetsingskader, vast te stellen door de werkkamer. De infrabeheerder kan hierbij aanvullende eisen stellen voor de infracompatabiliteit. Zie het document hieronder voor de eisen aan infracompatibiliteit die ProRail stelt.
  4. Keuze en overzicht met inspectie instellingen

  Om het proces gestructureerd te laten verlopen kunt u, als leverancier/producent in de beginfase uw middel aanmelden bij info@railalert.nl als loket voor productcertificering. Alle relevante informatie over productcertificering vindt u terug in de documenten hieronder.

   

  Document Versie                 Publicatie datum

  Productcertificeringschema

  werkplekbeveiligingsmiddelen

  1.4

  2-07-2018

  Toetscriteria infracompatibiliteit ProRail

  BIFC-WPBM-000.4

  22-11-2016

  Handhavingsdocument

  1.0

   

  Aangemelde middelen bij railAlert

  1.27

  4-7-2018

   

  Na aanmelding bij railAlert zal worden vastgesteld of een middel vast of mobiel is.

  Indien vast, dan kan het middel bij ProRail worden aangemeld voor beoordeling en toelating.

  Mobiele middelen kunnen het certificeringsproces van railAlert doorlopen, zoals beschreven in het certificeringschema.

  Voor nieuw gecertificeerde middelen vraagt stichting railAlert een fee van €2000 per middel, deze fee wordt via de inspectie instelling verrekend.

 • Welke middelen moeten er gecertificeerd zijn?

  Het bestuur van stichting railAlert heeft in 2014 besloten dat alle werkplekbeveiligingsmiddelen in de spoorinfra-branche gecertificeerd moeten zijn, zodat onafhankelijk is aangetoond dat deze middelen veilig zijn.

   

  Tot nu toe zijn er meer dan 20 mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen tegen aanrijdgevaar op het hoofdspoor gecertificeerd, zoals hekwerken, kortsluitlansen en gegarandeerde waarschuwingsinstallaties. Vaste middelen worden door ProRail beoordeeld.

  Wisselklemmen, Sein 513 borden en materialen die gebruikt worden voor afbakening van de gevarenzone worden niet gecertificeerd door railAlert.

   

  De werkkamer productcertificering zal in de toekomst ook middelen die moeten beschermen tegen elektrocutie gaan certificeren. Daarnaast zullen er ook werkplekbeveiliginsgmiddelen voor Lokaal Spoor (Tram en Metro) gecertificeerd gaan worden.

   

   

   

 • Welke producten zijn er al gecertificeerd?

  Een overzicht van alle tot nu toe gecertificeerde middelen vindt u hier.

   

  Op deze pagina vindt u ook een catalogus met foto's van deze middelen.

   

 • Waar vind ik informatie over de houten hekwerken van railAlert?

  Mobiele hekwerken die gebruikt worden als Fysieke Afscherming dienen gecertificeerd te zijn volgens het certificeringsschema.  

  Zie het productregister voor een actueel overzicht van de beschikbare middelen en de leveranciers hiervan. 

  Een van de gecertificeerde middelen is het houten hekwerk recept van railAlert.

   

  In 2016 heeft railAlert een recept voor een houten hekwerk laten certificeren en kostenloos beschikbaar gesteld aan de branche. 

  De bijzonderheden en de gebruikshandleiding van het recept voor een houten hekwerk staan in onderstaande documenten:

    

  Document Versie Publicatie datum
  Houten hekwerk gebruiksvoorschrift 1.61 04-09-2017
  Spooropstelling met houten hekwerk 1.0 25-05-2016
  RAMSHE-Houten hekwerk analyse 1.1 11-10-2016
  Veelgestelde vragen over Fysieke Afscherming incl. Houten hekwerk 1.7 25-06-2018

 • Hoe werkt de stickerregeling voor gecertificeerde middelen?

  Alle gecertificeerde middelen dienen te zijn voorzien van en sticker van railAlert, zodat voor medewerkers in en langs het spoor duidelijk is dat dit een veilig middel is. Een uitzondering geldt voor het houten hekwerk van recept railAlert, dit dient te zijn voorzien van een inspectiekaart. 

   

  Er zijn drie type stickers:

   

  A. Voor op de hekwerken: alle staanders van het hekwerk dienen voorzien te zijn van een railAlert keuringsticker met gemarkeerde datum tot wanneer de keuring (of gebruikstermijn) geldig is. De sticker moet vanaf het werkgebied zichtbaar zijn.

   

  B. Mobiele middelen die regelmatig gekeurd of gekalibreerd moeten worden: een sticker met jaartalen en maanden op alle losse onderdelen die regelmatig gekeurd of gekalibreerd moeten worden. Op de sticker dient de datum gemarkeerd te worden tot wanneer het middel of onderdeel van het middel gekeurd is. De  termijn is omschreven in de safetycase van het middel.

   

  C. Mobiele middelen zonder keuringsdatum. 

   

  De stickers kunnen alleen door de producent/leverancier besteld worden, een bestelformulier vindt u hier.

   

  Voor de houten hekwerken recept "railAlert" geldt geen stickerplicht; hiervan is alleen het recept gecertificeerd en zijn de onderdelen algemeen verkrijgbaar bij diverse leveranciers. Deze hekwerken dienen wel van een ingevulde inspectiekaart te zijn voorzien, en de staanders van het hekwerk moeten zichtbaar gemarkeerd zijn met een datum van eerste ingebruikname.

 • Wat is en doet de Werkkamer Productcertificering?

  De scope van de werkkamer is de certificering van werkplekbeveiligingsmiddelen en middelen ter voorkoming van elektrocutiegevaar die in of nabij de railinfrastructuur gebruikt worden.

   

  De werkkamer is verantwoordelijk voor:

  • Opstellen van het beleid tav de borging van veilige en infra compatibele werkplek-beveiligingsmiddelen in de railinfrastructuur ter goedkeuring en vaststelling door het bestuur.
  • Het opstellen van richtlijnen en procedures en het ontwikkelen van certificeringschema’s.
  • Aan het bestuur voorstellen van de afdracht per certificering ter dekking van de ontwikkelkosten.
  • Opstellen en beheren van een bezwaar- en beroepsprocedure.
 • Wie zitten er namens de branche in de werkkamer Productcertificering?

   

  Naam Functie Vertegenwoordigt Termijn tot
  J. Pruntel Voorzitter namens VRI (Asset Rail) juni 2021
  H. Verbruggen Lid namens VRI (Strukton Rail) januari 2018
  Lid Certificerende Instellingen  vacant
  L. van der Poel Lid Leveranciers (Dual Inventive) januari 2022
  A. Saarloos Lid ProRail A&T december 2019
  J. van Holsteijn Lid ProRail Afd. Veiligheid april 2022
  M. van Wijlen Lid Branchever. Werkplek beveiligingsbedrijven Railinfra (Oilfield) januari 2019
  R. Wissink Lid NL Ingenieurs (Sweco) December 2020
  K. van den Berg Secretaris Stichting railAlert mei 2020

   

  Huishoudelijk reglement werkkamers

 • Wat zijn de plannen van de Werkkamer Productcertificering voor dit jaar? Wat heeft de Werkkamer afgelopen jaar gerealiseerd?

  Bekijk hier het jaarplan en het resultaat van afgelopen jaar van de Werkkamer Productcertificering?

   

   

 • Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet tussen?

  https://www.railalert.nl/railalert/contact

   

  of neem persoonlijk contact op met een van onze collega's.