Productcertificering

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over productcertificering. Als u op de oranje tekst klikt, krijgt u over dat onderwerp aanvullende informatie.

Productcertificering

 • Hoe ziet het certificeringsproces van werkplekbeveiligingsmiddelen eruit?

  Certificeringsregeling Productregister/Stickers

   

  Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om alleen nog met gecertificeerde mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen te werken. Sinds 1 april 2015 moeten deze ook zijn voorzien van een railAlert-sticker. Voor certificering is gekozen om structuur aan te brengen in het proces en de kwaliteit te borgen van de middelen die aanrijdingen moeten voorkomen. Productcertificering leidt tot een kwalitatief goed proces dat ervoor zorgt dat met veilige en gekeurde middelen wordt gewerkt. De stickers op de middelen maken zichtbaar voor de gebruiker dat de middelen zijn toegelaten.

   

  Werkwijze

  • het werkplekbeveiligingsmiddel aanmelden voor certificering kan bij de stichting railAlert via info@railalert.nl;
  • railAlert zorgt ervoor dat het middel bij ProRail wordt aangemeld voor de toets op de infracompatibiliteit. Het streven is om het toetsingskader te publiceren op de website van railAlert zodat dit een transparant onderdeel van het toetsingskader wordt;
  • in de Werkkamer Productcertificering wordt besloten of het om een “vast” of “mobiel” middel gaat. Als het een mobiel middel betreft, volgt het railAlert-certificeringsproces. Als het om een vast middel gaat, kan dit bij ProRail worden aangemeld;
  • als het railAlert-certificeringstraject wordt gevolgd, selecteert u als leverancier een Inspectie Instelling die uiteindelijk het veiligheidsdossier beoordeelt;  
  • de Inspectie Instelling toetst het middel aan geldende wet- en regelgeving, zoals nationale en Europese normen, en geeft namens railAlert een productcertificaat af;
  • op basis van het productcertificaat kunt u bij railAlert de stickers bestellen die op de gecertificeerde middelen moeten worden aangebracht. 

   

  Voor meer informatie zie de certificeringsregeling.

   

  Op dit moment zijn er door railAlert alleen mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen voor Hoofdspoor gecertificeerd. Het streven is om in de toekomst ook middelen voor Lokaal Spoor (tram en metro) te certificeren.

   

  Voor hoofdspoor zijn gecertificeerd:

  • fysieke afschermingen (hekwerken);
  • zelfsignalerende kortsluitlansen;
  • automatische gegarandeerde waarschuwingsinstallaties.

   

  Zie de catalogus voor een overzicht van de reeds gecertificeerde middelen. 

   

  Afbakening van de gevaarzone

  Voor de als markering en afbakening gebruikte materialen, meestal linten en kettingen, geldt geen certificeringsregeling. De gebruikte materialen zijn zeer divers; een verplichte certificering zal voor de railinfrabranche voornamelijk beperkingen geven.

  Wel zijn er enkele generieke veiligheidseisen gesteld aan deze markeringen:

   

  • ze mogen bij belasting niet in de gevarenzone komen;
  • hoogte minimaal 80 cm;
  • aanwijzingen en instructies in het Nederlands;
  • materiaal moet elektrisch geïsoleerd zijn, zodat spanning niet getransporteerd kan worden;
  • materiaal moet bij weinig licht ook goed zichtbaar zijn.

  LW RH 29-10-2019

 • Wat is productcertificering?

  Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om alleen nog met gecertificeerde mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen te werken. Sinds 1 april 2015 moeten deze ook zijn voorzien van een railAlert-sticker.
  Voor certificering is gekozen om structuur aan te brengen in het proces en de kwaliteit te borgen van de middelen die worden gebruikt ter voorkoming van aanrijdingen. Productcertificering is een kwalitatief goed proces dat ervoor zorgt dat met veilige en gekeurde middelen wordt gewerkt. De stickers op de middelen maken het zichtbaar voor de gebruiker dat de middelen zijn toegelaten.

 • Wat is de certificeringsregeling voor werkplekbeveiligingsmiddelen?

  Voor het certificeren van werkplekbeveiligingsmiddelen is van belang:

  1. Een stroomschema; of een middel gecertificeerd moet worden.

  2. Het certificeringsschema voor werkplekbeveiligingsmiddelen tegen aanrijdgevaar.
  3. Toetsingskader, vast te stellen door de werkkamer. De infrabeheerder kan hierbij aanvullende eisen stellen voor de infracompatabiliteit. Zie het document hieronder voor de eisen aan infracompatibiliteit die ProRail stelt.
  4. Keuze en overzicht met inspectie-instellingen.

  Om het proces gestructureerd te laten verlopen, kunt u als leverancier/producent in de beginfase uw middel aanmelden bij info@railalert.nl als loket voor productcertificering. Alle relevante informatie over productcertificering vindt u terug in de documenten hieronder.

   

  Document Versie                 Publicatiedatum

  Productcertificeringschema

  werkplekbeveiligingsmiddelen

  1.6

  6-9-2021

  Toetscriteria infracompatibiliteit ProRail

  BIFC-WPBM-000

  22-11-2016

  Overzicht toetskader

  1.0

  20-02-2020

  Handhavingsdocument

  2.0

   6-9-2021

  Aangemelde middelen bij railAlert

  1.27

  04-07-2018

   

  Na de aanmelding bij railAlert wordt vastgesteld of een middel vast of mobiel is. Als het vast is, kan het middel bij ProRail worden aangemeld voor beoordeling en toelating. Mobiele middelen kunnen het certificeringsproces van railAlert doorlopen, zoals beschreven in het certificeringsschema. Voor nieuw-gecertificeerde middelen vraagt Stichting railAlert een fee van € 2100 per middel; dit bedrag wordt via de inspectie-instelling verrekend.

   

  LW RH 29-10-2019

 • Welke middelen moeten gecertificeerd zijn?

  Het bestuur van Stichting railAlert heeft in 2014 besloten dat alle werkplekbeveiligingsmiddelen in de spoorinfrabranche gecertificeerd moeten zijn, zodat onafhankelijk is aangetoond dat deze middelen veilig zijn.

   

  Tot nu toe zijn meer dan twintig mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen tegen aanrijdgevaar op het hoofdspoor gecertificeerd, zoals hekwerken, kortsluitlansen en gegarandeerde waarschuwingsinstallaties. ProRail beoordeelt vaste middelen. Wisselklemmen, sein 513-borden en materialen die gebruikt worden voor de afbakening van de gevarenzone worden niet gecertificeerd door railAlert.

   

  De Werkkamer Productcertificering certificeert in de toekomst ook middelen die moeten beschermen tegen elektrocutie. Daarnaast zullen werkplekbeveiliginsgmiddelen voor lokaal spoor (tram en metro) gecertificeerd worden.

   

  LW RH 1-11-2019

   

   

   

 • Welke producten zijn al gecertificeerd?

  Productregister

  In het productregister staan alle middelen waarvoor de leverancier/producent een productcertificaat heeft.

   

  Naam product Certificaatnummer Leverancier

  Inspectie

  Instelling

  Datum 

  van ingang

  ZKL3000 01C10072014/13052/15002  Dual Inventive Dekra Rail BV 10-07-2014

  Magnetic

  Safety Barrier

  02C30072014.19603/25001

  Rail Safety

  Systems (RSS) 

  Aboma Rail 30-07-2014
  Cliplans 01C04122014/140296/15003

  VolkerRail SAFAC

  Dekra Rail BV 17-11-2014
  Cliplans V1 01C26112020/190470/15012

  VolkerRail 

  Dekra Rail BV 26-11-2020

  Safetech

  Fence

  02C30122015/20492/25002 Saferail BV Aboma Rail 09-01-2015
  FWA II 02C06012015/21090/25003 Volkerrail SAFAC Aboma Rail 09-01-2015
  Smartfence 02C06012015/21091/25004 Volkerrail SAFAC Aboma Rail 09-01-2015
  ZKL3000 RC 15O223O1C/í 3031312 Dual Inventive Dekra Rail BV 23-02-2015
  ZKL II 01C02072015/140279/15004 Railpro Dekra Rail BV 02-07-2015
  Minimel 95 01C01092015/150224/15005

  Schweizer

  Electronic AG

  Dekra Rail BV 01-09-2015
  Klick und Schnapp 01C02122015/150056/15006

  Railsupport

  Dekra Rail BV 02-12-2015

  Houten hekwerk recept

  "railAlert" Versie 2016 en 2021

  02C08092016/23522/25005

  03C-04/05/2021-35001

  Diverse

  HHC-DRS

  Ricardo

  08-09-2016

  4-5-2021

  JMV Safety System

   02C26092016/18644/25006 

  JMV Groep BV

  HHC-DRS 26-09-2016

  JMV Safety System Wood

  02C10102017/22865/25007

  JMV Groep BV

  HHC-DRS 10-04-2017

  Houten hekwerk "van Roon"

  02C 20072017/25290/25010 

  van Roon Railinfra

  HHC-DRS 20-07-2017

  Hekwerk P7

  02C 07072017/25742/25009 

  BAM Railinfra

  HHC-DRS 07-07-2017

  Protegg menskerend hekwerk

  02C 22092017/26215/25010 

   

  BAM Infra E&W

  HHC-DRS 22-09-2017

  Hekwerk Valpro2

  02C 07072017/20940-2/25008

  ACON BV

  HHC-DRS 07-07-2017

  Automatisch waarschuwingsysteem MFW (NL)

  01C 16042018/170049/15009

  Zöllner

  Dekra Rail BV 18-04-2018

  ATWS3000

  01C 14062018/170044/15010.02

   

  Dual Inventive

  Dekra Rail BV 02-07-2018

  Minimel Lynx

  01C 12072018/170035/15011

  Schweizer Electronic

  Dekra Rail BV 12-07-2018

   

  N.B. Sein 513 en wisselklemmen hoeven niet gecertificeerd te worden; deze moeten voldoen aan de geldende regelgeving van ProRail. 

   

  Alle door railAlert gecertificeerde middelen zijn opgenomen in een catalogus. Deze is te downloaden via deze link:

  Catalogus met gecertificeerde mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen

   

  Afbakening van de gevaarzone

  Voor materialen die gebruikt worden voor afbakening en markering gelden enkele algemene eisen. 

  Voor de als markering en afbakening gebruikte materialen, meestal linten en kettingen, geldt geen certificeringssregeling. De gebruikte materialen zijn zeer divers; een verplichte certificering zal voor de railnfrabranche voornamelijk beperkingen opleveren.

  Wel zijn enkele generieke veiligheidseisen gesteld aan deze markeringen:

   

  • ze mogen bij belasting niet in de gevarenzone komen;
  • hoogte minimaal 80 cm;
  • aanwijzingen en instructies in het Nederlands;
  • materiaal moet elektrisch geïsoleerd zijn, zodat spanning niet getransporteerd kan worden;
  • materiaal moet bij weinig licht ook goed zichtbaar zijn.

   

   

  Stickers

  Middelen die beschikken over een productcertificaat worden voorzien van een railAlert-sticker. Het doel van deze sticker is dat de gebruiker ziet dat het middel veilig/gekeurd is. De producent/leverancier bepaalt waar de stickers zichtbaar geplaatst moeten worden. Daarnaast kan de opdrachtgever zien dat het om een gecertificeerd werkplekbeveiligingsmiddel gaat.
   
  Er zijn twee verschillende stickers:
  A. Voor op de hekwerken: alle staanders dienen voorzien te zijn van een railAlert-keuringsticker met gemarkeerde datum tot wanneer de keuring geldig is.        
  B. Mobiele middelen die herkeurd moeten worden: een sticker met jaartalen en maanden op alle losse onderdelen die regelmatig gekeurd of gekalibreerd moeten worden. Op de sticker dient de datum gemarkeerd te worden tot wanneer het middel of onderdeel van het middel gekeurd is.                   
                                                                                           
   
  De stickers kunnen alleen door de producent/leverancier besteld worden.

   

  Voor de houten hekwerken van het "recept railAlert" geldt geen stickerplicht; hiervan is alleen het recept gecertificeerd en zijn de onderdelen algemeen verkrijgbaar bij diverse leveranciers. Deze hekwerken dienen wel van een ingevulde inspectiekaart te zijn voorzien en de staanders van het hekwerk moeten zichtbaar gemarkeerd zijn met een datum van eerste ingebruikname.

   

  Prijzen (exclusief btw):

  Type A Sticker voor hekwerken, per vel van 42 stickers    €12,50
  Type B Sticker voor mobiele middelen, niet zijnde hekwerken met keuringsdatum, per stuk       €10,-


  U kunt hiervoor het bestelformulier gebruiken.


  De stickers worden vooraf betaald.

   

  LW RH 1-11-2019

 • Waar vind ik informatie over de houten hekwerken van railAlert?

  Mobiele hekwerken die gebruikt worden als fysieke afscherming dienen gecertificeerd te zijn volgens het certificeringsschema.  

  Zie het productregister voor een actueel overzicht van de beschikbare middelen en de leveranciers hiervan. 

  Een van de gecertificeerde middelen is het houten hekwerk volgens het recept van railAlert. 

  De stichting heeft dit in 2016 laten certificeren en kostenloos beschikbaar gesteld aan de railinfrabranche. In 2021 is dit recept aangepast aan de Europese norm NEN-EN16704 2-2. De bijzonderheden en de gebruikshandleiding van het recept voor een houten hekwerk staan in onderstaande documenten.

    

  Document Versie Publicatiedatum
  Houten hekwerk gebruiksvoorschrift 2.0 8-7-2021
  Spooropstelling met houten hekwerk 1.01 8-7-2021
  RAMSHE-Houten hekwerk analyse 2.0 8-7-2021
  Veelgestelde vragen over fysieke afscherming incl. houten hekwerk 2.0 8-7-2021
  Testrapport recept houten hekwerk 2021 1.0 8-7-2021

   

  LW RH 29-10-2019

   

   

   

 • Installaties voor een gegarandeerde waarschuwing (GW) beschikken over de functie om aangekondigde treinen handmatig af te melden. Mag deze functie ook in Nederland toegepast worden?

  Gecertificeerde GW-installaties voldoen aan Europese regelgeving en normen. Het gebruik van deze optie is toegestaan, mits onderbouwd in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), in de werkplekbeveiligingsklasse Gegarandeerde Waarschuwing.

   

 • Hoe werkt de stickerregeling voor gecertificeerde middelen?

  Alle gecertificeerde middelen dienen te zijn voorzien van en sticker van railAlert, zodat voor medewerkers in en langs het spoor duidelijk is dat het om een veilig middel gaat. Een uitzondering geldt voor het houten hekwerk van het recept railAlert; dit dient te zijn voorzien van een inspectiekaart. 

   

  Gecertificeerde werkplekbeveiligingsmiddelen (uitgezonderd hekwerk  recept "railAlert") moeten regelmatig gekeurd en/of gekalibreerd worden om vast te stellen of deze middelen nog veilig werken. De voor de keuring verantwoordelijke partij (meestal de certificaathouder) kan dit aantonen met een keuringsticker van railAlert. Op deze sticker is gemarkeerd tot wanneer de keuring geldig is.   

   

  Er zijn twee type stickers:

   

  A. Voor op hekwerken en onderdelen van GW-installaties: alle staanders van het hekwerk dienen voorzien te zijn van een railAlert-keuringssticker met gemarkeerde datum tot wanneer de keuring (of gebruikstermijn) geldig is. De sticker moet vanaf het werkgebied zichtbaar zijn. Daarnaast moeten delen van GW-installaties (niet de hoofdunit) tijdig gekeurd worden en voorzien zijn van stickers A.

   

  B. Voor op ZKL's en de hoofdunit van GW-installaties: een sticker met jaartallen en maanden op alle losse onderdelen die regelmatig gekeurd of gekalibreerd moeten worden. Op de sticker dient de datum gemarkeerd te worden tot wanneer het middel of onderdeel van het middel gekeurd is. De  termijn is omschreven in de safetycase van het middel.

   

  In de catalogus van gecertificeerde werkplekbeveiligingsmiddelen staat aangegeven welke onderdelen van GW-installaties voorzien moeten worden van een sticker A of een sticker B.

   

  De stickers kunnen alleen door de producent/leverancier besteld worden, een bestelformulier vindt u hier.

   

  Voor de houten hekwerken van het recept railAlert geldt geen stickerplicht; hiervan is alleen het recept gecertificeerd en zijn de onderdelen algemeen verkrijgbaar bij diverse leveranciers. Deze hekwerken dienen wel van een ingevulde inspectiekaart te zijn voorzien en de staanders van het hekwerk moeten zichtbaar gemarkeerd zijn met een datum van eerste ingebruikname.

   

  LW RH 29-10-2019

 • Wat is en doet de Werkkamer Productcertificering?

  De scope van de werkkamer is de certificering van werkplekbeveiligingsmiddelen en middelen ter voorkoming van elektrocutiegevaar die in of nabij de railinfrastructuur gebruikt worden.

   

  De werkkamer is verantwoordelijk voor:

  • opstellen van het beleid voor de borging van veilige en infra-compatibele werkplekbeveiligingsmiddelen in de railinfrastructuur, ter goedkeuring en vaststelling door het bestuur;
  • het opstellen van richtlijnen en procedures, en het ontwikkelen van certificeringsschema’s;
  • aan het bestuur voorstellen van de afdracht per certificering ter dekking van de ontwikkelkosten;
  • opstellen en beheren van een bezwaar- en beroepsprocedure.  LW? RH 29-10-2019

 • Wie zitten namens de railinfrabranche in de Werkkamer Productcertificering?

   

  Naam Functie Vertegenwoordigt Termijn tot
  J. Pruntel Voorzitter namens VRI (Asset Rail) juni 2025
  P. van Steensel Lid namens VRI (Volkerrail) maart 2028
  M. van de Kerhof Lid Leveranciers (Dual Inventive) januari 2026
  A. Saarloos Lid ProRail Kwaliteit & Veiligheid december 2027
  VACANT Lid ProRail lijnmanagement
  H.P. van Leiden Lid BWR (Saferail) oktober 2026
  VACANT Lid NL Ingenieurs 
  J. van Gisbergen Lid

  Ricardo Certification B.V.

  januari 2027
  K. van den Berg Secretaris Stichting railAlert

   

  Huishoudelijk reglement werkkamers

 • Wat zijn de plannen van de Werkkamer Productcertificering voor dit jaar? Wat heeft de werkkamer afgelopen jaar gerealiseerd?

  Bekijk hier het jaarplan en het resultaat van het afgelopen jaar van de Werkkamer Productcertificering.

   

   

 • Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet tussen?

  https://www.railalert.nl/over-railalert/contact

   

  of neem persoonlijk contact op met een van onze collega's.