Inloggen DVP Portal Digitaal Veiligheidspaspoort Inloggen DVP Portal

In de onderstaande tekst vindt u alle informatie over het Digitaal Veiligheidspaspoort.

Als u op de oranje tekst klikt, krijgt u over dat onderwerp aanvullende informatie.

Wat is DVP?

 

DVP staat voor Digitaal Veiligheidspaspoort. Dit is een programma van de railbranche om de bewustwording ten aanzien van veiligheid te verbeteren en zo bij te dragen aan minder veiligheidsincidenten.

 

De DVP pas is een persoonsgebonden pas waarmee je kan aantonen aan de veiligheidsverantwoordelijke op een werk of een inspecteur van railAlert dat je de juiste certificaten hebt om te mogen werken op en rond het spoor.

 

Je moet je DVP pas dan ook altijd bij je hebben als je op en rond het spoor aan het werk gaat.

 

 

Voor wie en waar is de DVP pas bedoeld?

 

Als je regelmatig op of vlakbij de treinsporen van ProRail wilt gaan werken, heb je een DVP pas nodig. Doe je dit maar een paar keer per jaar (minder dan 10 keer), dan is een dagpas voldoende.

 

Officieel is het: “Om in opdracht van ProRail werkzaamheden te mogen verrichten in de gevarenzone (zone A), de nabijheidszone B en op een bouwplaats van ProRail moet iedereen in het bezit zijn van een DVP pas. Uitzondering hierop zijn personen die af en toe (minder dan 10 keer per kalenderjaar) in zone A, zone B of op bouwplaats komen voor bezoek of werk. Zij kunnen toegang verkrijgen met een dagpas."

 

 

Waarom een DVP pas?

 

Werken op een bouwplaats, op het spoor of dicht langs het spoor brengt risico’s met zich mee. Medewerkers die zeer regelmatig in deze risicozones werken vinden dit vaak zo ‘gewoon’, dat het juist goed is om aandacht te blijven besteden aan veiligheidsbewustzijn.

 

 

Veiligheidsinspecties


Om je te helpen bij bewust veilig werken heeft de branche negen Life Saving Rules opgesteld. De Life Saving Rules zijn ook in het Engels, Duits, Pools en Turks beschikbaar.

Het is verplicht om volgens deze Life Saving Rules te werken en elkaar er ook op aan te spreken als dit niet gebeurt. Veiligheidsinspecteurs van railAlert voeren veiligheidsinspecties uit op het naleven van de Life Saving Rules.

In een speciale voorlichtingsfolder en in een samenvatting in stripvorm is in het kort uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat. Deze samenvatting in stripvorm is ook in het Engels, Duits, Pools en Turks beschikbaar.

 

 

Wat moet ik en mijn werkgever doen, om mijn DVP pas te krijgen?

 

Om een DVP pas te krijgen moeten er drie dingen gedaan worden:

 

  1. Jij moet actief deelnemen aan de Initiële veiligheidstraining en slagen voor de toets VTOS;
  2. De key-user moet de DVP pas aanvragen;
  3. De DVP pas activeren.

 

1. Deelnemen aan de veiligheidstraining en slagen voor de toets

Om te mogen werken op en rond het spoor moet je gecertificeerd zijn. Je kan jezelf certificeren door:

  1. Actief deel te nemen aan de Initiële veiligheidstraining en;
  2. Slagen voor de toets Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS).

 

Het is noodzakelijk dat je jezelf goed voorbereid op de toets VTOS. Op internet staat een lesprogramma. Het programma bevat een zelftoets waarmee je kunt nagaan of je voldoende kennis hebt om te kunnen slagen voor de toets VTOS van railAlert.

 

De Initiële veiligheidstraining hoef je niet voor te bereiden. Het is wel vereist om actief aan de discussies deel te nemen. Anders dan voorheen kan je 'zakken' voor deelname als je niet actief deel kan nemen wegens taalproblemen of niet gemotiveerd bent.

 

Je kan het lesprogramma ook in het Engels, Duits, Pools en Turks doen.

 

De Initiële veiligheidstraining en het afleggen van de toets VTOS duurt een dagdeel (een ochtend of een middag).

 

Bij Bureau Toetsing en Certificering (BTC) kan de key-user jou inschrijven voor de veiligheidstraining en de toets VTOS.

Na het volgen van de training en het behalen van de toets kan de key-user de DVP pas aanvragen.

 

Herkansen

Een belangrijke wijziging is dat het niet meer mogelijk is om meer dan 6 keer de toets VTOS te doen. railAlert heeft besloten dat het goed is een eindigheid van het aantal pogingen te introduceren, aangezien het hier om een serieuze toets gaat.

 

Dit betekent dat deelnemers die na de eerste drie pogingen niet geslaagd zijn, bij Bureau Toetsing en Certificering (BTC) nog eenmaal een herkansing aan kunnen laten vragen. Tijdens deze herkansing mogen deelnemers wederom maximaal drie pogingen ondernemen.

 

Slaagt een deelnemer ook na deze herkansing niet, dan wordt deze deelnemer voor een periode van tenminste 1 jaar uitgesloten van het doen van de toets VTOS. Dit betekent dat de deelnemer niet mag werken in de zones A, B en op bouwplaatsen van ProRail.

 

Dyslexie en laag geletterdheid

Personen die dyslectisch of laag geletterd zijn kunnen in de Nederlandse versie van het programma VTOS en bij de toets gebruikmaken van een voorlees optie door bovenaan iedere pagina op 'Lees voor' te klikken.

 

Als een persoon na de eerste drie pogingen zakt voor de toets VTOS en het vermoeden bestaat dat de voorlees optie nog onvoldoende helpt, is het advies voor de tweede serie een mondeling examen aan te vragen bij BTC.

 

 

2. Hoe vraag ik de pas aan?

De key-user of personeelsadviseur van jouw bedrijf kan een DVP pas voor je aanvragen. Hiervoor moet je een goede pasfoto aanleveren.

Het duurt dan gemiddeld 5 werkdagen voordat je de DVP pas bij je werkgever kan afhalen.

Medewerkers kunnen alleen een DVP-pas ontvangen als hun bedrijf is geregistreerd in de DVP-database. Dit geldt ook voor onderaannemers en ZZP’ers.

 

 

3. Hoe activeer ik mijn DVP pas?

Je DVP pas is niet automatisch actief. De key-user maakt voor jou een account aan door alle benodigde gegevens in te voeren. Hierna ontvang je een e-mail om je account te activeren. Daarna kan je zelf ook zien wat er van jou allemaal in de DVP-databese staat door in te loggen op het DVP-portal.

 

 

Hoe lang is mijn DVP pas geldig?

 

De DVP pas zelf heeft geen geldigheidsduur. Het gaat om de geldigheid van het certificaat VTOS (of de voorloper TTHS; Toegang Tot Het Spoor) en de veiligheidstraining. De geldigheidsduur van beide is vijf jaar.

 

 

Her-certificeren

 

Om de geldigheidsduur te verlengen zullen de pashouders vanaf 2017 een veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’ moeten volgen en de toets VTOS moeten afleggen.

Het is niet toegestaan om zich te her-certificeren door nogmaals de toets VTOS + de Initiële veiligheidstraining te doen.

 

Indien er meer dan 1 jaar zit tussen het verlopen van het certificaat TTHS en het zich opnieuw willen certificeren is er geen sprake van her-certificeren. In dit geval moet de initiële veiligheidstraining + VTOS gedaan worden.

 

Veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’

De veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’ duurt een dagdeel en heeft als doel het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. We staan tijdens de training stil bij herkenbare en soms zelfs confronterende praktijksituaties, de valkuilen die we daarbij tegenkomen en wat je kan doen om de veiligheid te verbeteren. De nieuwe manier van trainen is meer persoonlijk en vraagt om een actieve houding van alle deelnemers. Veiligheid start bij jezelf, hoe bekijk jij veiligheid? Neem je verantwoordelijkheid voor jezelf, je collega’s en de organisatie. Kortom, wat ga jij doen om de veiligheid te vergroten?

 

Locaties en tijden

De veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’ en de aansluitende toets VTOS worden gehouden in een zaal van Regardz in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Zwolle of bij Railcenter in Amersfoort. Er zijn twee sessies per dag. En per sessie is plaats voor maximaal 12 deelnemers. 

 

Ochtenduitvoering
Start Veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’ 08.00 - 11.45 uur
Korte, eenvoudige lunch 11.45 - 12.15 uur
Toets VTOS. Maximaal 3 pogingen á 40 min. 12.15– 14.15 uur
Middaguitvoering

Start Veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’

12.30 - 16.15 uur
Toets VTOS. Maximaal 3 pogingen á 40 min. 16.15 - 18.15 uur 

 

Deelnemers die een tweede herkansingsronde VTOS (te starten met de 4e poging) nodig hebben kunnen worden ingeschreven via de website van BTC.

 

Planning versus productie

Het inschrijven van medewerkers voor de training en toets kan grote impact hebben op de productieplanning van bedrijven en hiermee een ongewenste piek veroorzaken. Om deze piek af te vlakken is het mogelijk medewerkers maximaal één jaar voor het verstrijken van de geldigheidsduur in te schrijven. Dit verkort de originele geldigheidsduur dan verder niet.

 

Voorbeeld

De geldigheidsduur verloopt op 19 januari 2018. Om een piek in de planning te voorkomen schrijft men de medewerker in op 29 juni 2017. Bij een actieve deelname aan de veiligheidstraining en een voldoende resultaat van de toets VTOS zal de nieuwe geldigheidsduur lopen tot 19 januari 2023. 

 

 

Anderstaligen

 

De initiële veiligheidstraining en de toets VTOS zijn beschikbaar in het Engels, Duits, Pools en Turks. Voor eventuele andere talen en bijkomende kosten daarvoor, kunt u contact opnemen met BTC.

 

De veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’ is alleen beschikbaar in het Nederlands, Engels of Duits. De deelnemer moet één van deze talen in voldoende mate beheersen voor het actief bijwonen van de training.

 

 

Hoe werkt de DVP pas?

 

Op de DVP pas staat een QR-code. Als de veiligheidsverantwoordelijke deze met een smartphone of tablet scant wordt er een verbinding gemaakt met de DVP database. Omdat de QR-code uniek is worden alleen jouw gegevens zichtbaar. 

Zoals bijvoorbeeld jouw railAlert certificaten. Hiermee kan je aantonen dat je vakbekwaam bent voor de taak die je op dat moment uitvoert. Daarnaast kan je werkgever er voor kiezen om ook niet-railAlert certificaten via het DVP zichtbaar te maken.

 

 

Wat kost een DVP pas

 

Kosten (per deelnemer)

Veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’ incl. het afleggen van de toets VTOS

(maximaal 3 pogingen) €245,-

 

Initiële veiligheidstraining DVP incl. het afleggen van de toets VTOS

(maximaal 3 pogingen) €175,-

 

Herkansen toets VTOS (maximaal 3 pogingen) €52,-

 

Verdere informatie over kosten voor de veiligheidstrainingen en het afleggen van de toets VTOS kan je vinden op de website van BTC 


 

Ik heb een vraag

 

Kijk eerst eens in onze woorden en begrippenlijst of het antwoord op jouw vraag hier bij staat. Het DVP heeft ook een helpdesk. Je kan vragen stellen via veiligheidspaspoort@railalert.nl.

 

 

Spoedeisende zaken

 

Alleen voor spoedeisende zaken kan op kan op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur contact worden opgenomen via telefoonnummer : 088 - 1239 150