Digitaal Veiligheidspaspoort

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over het digitale veiligheidspaspoort (DVP). Als u op de oranje tekst klikt, krijgt u over dat onderwerp aanvullende informatie.

 

Mocht u het antwoord op uw vraag hieronder niet kunnen vinden, kijk dan bij de onderste vraag. Daarin vindt u nadere verwijzingen naar organisaties en onze helpdesk.

DVP

 • Wat is DVP?

  DVP staat voor 'digitaal veiligheidspaspoort'. Dit is een programma van de railinfrabranche om de bewustwording ten aanzien van veiligheid te vergroten en zo bij te dragen aan minder veiligheidsincidenten.  LW RH 25-10-2019

   

   

   

 • Waarom DVP?

  Werken aan de railinfrastructuur brengt risico’s met zich mee. Medewerkers die zeer regelmatig werken in de risicozones van het spoor (trein, metro of tram) vinden dit vaak zo gewoon, dat het goed is om aandacht te blijven besteden aan het veiligheidsbewustzijn. • Wat is een DVP-pas?

  De DVP-pas is een persoonsgebonden pas waarmee u kunt aantonen dat u de juiste certificaten heeft. De veiligheidsverantwoordelijke op een werk of een veiligheidsinspecteur van railAlert scannen daarvoor uw DVP-pas. U moet uw DVP-pas dan ook altijd bij u hebben als u op en rond het spoor van trein of metro aan het werk gaat. In bepaalde gevallen geldt dit ook op de trambaan.

   

  Meer informatie over de DVP-pas

 • Voor wie is een DVP-pas verplicht? Minimumleeftijd DVP

  Voor de volgende doelgroepen is het verplicht om een DVP-pas met geldige certificaten te hebben:

   

  Werkgebied Doelgroep
  trein iedereen die in opdracht van ProRail werkzaamheden verricht in zone A, zone B of op een bouwplaats van ProRail.
  metro

  iedereen die zich op de metrobaan begeeft en iedereen die op het metroperron werkzaamheden met een vhp-metro uitvoert.

   

  Uitgezonderd: 

  -bestuurders die hun railvoertuig kortstondig moeten verlaten;

  -bij HTM en RET: bestuurders die als pilot werkmaterieel begeleiden;

  -hulpdiensten.

  tram iedereen die werkzaamheden verricht als veiligheidspersoon tram (vhp-tram).
  perron perronmedewerkers (zie toelichting).

   

  Uitzondering hierop zijn personen die af en toe (minder dan 10 keer per kalenderjaar) in het spoor (trein of metro) komen voor bezoek of werk. Zij kunnen toegang verkrijgen met een dagpas.

   

  Minimumleeftijd DVP

  De minimumleeftijd om in aanmerking te komen voor een DVP (of dagpas) is vastgesteld op 16 jaar. Dit betreft de deelname aan de vereiste veiligheidstraining en toets(en) voor uw werkgebied(en).

 • Vanaf wanneer is een DVP-pas verplicht?

  Werkgebied Verplicht vanaf
  trein 1 mei 2014
  metro 1 september 2020
  tram 1 januari 2021 (alleen voor vhp-tram)
 • Wat kost een DVP-pas?

  De DVP-pas wordt verstrekt na uw succesvolle deelname aan de vereiste veiligheidstraining en toets(en) voor uw werkgebied(en). U kunt de DVP-pas dus niet los kopen.

   

  Op de website van Railcenter vindt u een beslisboom waarmee u kunt bepalen welke training voor u verplicht is en welke toets(en) u moet afleggen.

 • Hoe werkt de DVP-pas?

  Op de DVP-pas staat een QR-code. Als de veiligheidsverantwoordelijke of veiligheidsinspecteur deze QR-code scant met de DVP-app op zijn smartphone of tablet, dan wordt er een verbinding gemaakt met de DVP-database.

   

  Omdat de QR-code uniek is, worden alleen uw gegevens zichtbaar. Zoals bijvoorbeeld uw railAlert-certificaten. Hiermee kunt u aantonen dat u vakbekwaam bent voor de taak die u op dat moment uitvoert. Daarnaast kan uw werkgever ervoor kiezen om ook niet-railAlert-certificaten via het DVP zichtbaar te maken.

   

  Meer informatie over de werking van de DVP-app vindt u hier

 • Wat moet ik doen om een DVP-pas te krijgen?

  Om een DVP-pas te krijgen, heeft u twee personen uit uw organisatie nodig:

  • de contactpersoon voor BTC
  • de key-user van het DVP-systeem

   

  Deze twee rollen kunnen ook door dezelfde persoon worden ingevuld. Bijvoorbeeld als u ZZP-er bent: dan vervult u alle rollen zelf. Zeker bij grote bedrijven zullen het echter vaak verschillende personen zijn.

   

  Hieronder ziet u welke acties u moet (laten) uitvoeren en wie u daarbij nodig heeft.

   

  Hieronder ziet u welke acties u moet (laten) uitvoeren en wie u daarbij nodig heeft.

   

  Klik op de stappen voor aanvullende informatie over deze acties.

  1. Actief deelnemen aan veiligheidstraining en slagen voor toets(en)
  2. Registreren van gegevens in DVP-database
  3. Activeren van DVP-account
  4. Uploaden van pasfoto 
  5. Productie van DVP-pas
  6. Activeren van DVP-pas
 • Ik heb al een DVP-pas voor trein. Hoe kan ik die uitbreiden naar metro/tram?

  Heeft u al een DVP-pas met geldige certificaten voor het werkgebied trein? Dan hoeft u de veiligheidsbewustzijnstraining niet opnieuw te volgen. Op de website van Railcenter vindt u een beslisboom waarmee u kunt bepalen welke toets(en) u nog wel moet afleggen: Kies voor 'DVP uitbreiden'.

 • Op welke wijze koppel ik mij als NVW-veiligheidsfunctionaris aan een erkend werkplekbeveiligingsbedrijf of personeelsteller?

  Instructie: koppelen aan erkende werkplekbeveiligingsorganisatie en personeelsteller

   

  railAlert wil meer zicht krijgen op personen die namens een erkende werkplekbeveiligingsorganisatie of personeelsteller actief zijn. Voor het aan- en afmelden van DVP-houders is het met ingang van 16 juli 2018 verplicht dat de NVW-veiligheidsfunctionaris via het DVP is gekoppeld aan een door railAlert/ProRail erkende werkplekbeveiligingsorganisatie of personeelsteller.

   

  Dit is een reeds bestaande voorwaarde die is opgenomen in de certificeringregeling Werkplekbeveiliging en Personeelstellen. In de DVP-portal wordt een extra veld toegevoegd aan de rol ‘Pashouders aan- en afmelden op projectlocaties’. In dat extra veld wordt zichtbaar dat de NVW-veiligheidsfunctionaris is gekoppeld aan een erkende werkplekbeveiligingsorganisatie of personeelsteller.

   

  Zo werkt het

   

  Personen die geen NVW-veiligheidsfunctionaris zijn

  Dit betreft personen die wel de rol ‘Pashouders aan- en afmelden op projectlocaties’ vervullen maar zelf geen NVW-veiligheidsfunctionaris zijn. Deze personen worden automatisch gekoppeld aan het veld 'Geen verantwoordelijk veiligheidsfunctionaris (VVF)'. Hierbij wordt op de app zichtbaar dat zij niet de rol van NVW-veiligheidsfunctionaris vervullen via de aanduiding 'Geen VVF'. 

   

  De NVW-veiligheidsfunctionaris werkt bij een erkende werkplekbeveiligingsorganisatie of personeelsteller

  Er verandert dan niets. Medewerkers van deze organisaties zijn automatisch gekoppeld. U kunt de rol ‘Pashouders aan- en afmelden op projectlocaties’ volgens de bestaande regels toekennen. Hierbij wordt op de app zichtbaar dat zij de rol van NVW-veiligheidsfunctionaris vervullen door de aanduiding 'Geen VVF'. 

   

  De NVW-veiligheidsfunctionaris werkt niet bij een erkende werkplekbeveiligingsorganisatie of personeelsteller

  De key user van de werkgever moet dan een koppeling maken met de erkende werkplekbeveiligingsorganisatie of personeelsteller waarmee een overeenkomst bestaat (zie voor een toelichting: certificeringregeling Werkplekbeveiliging en Personeelstellen). Hierbij wordt op de app zichtbaar dat zij de rol van NVW-veiligheidsfunctionaris vervullen met de aanduiding 'Geen VVF'.

   

  Instructie: aanpassen tabblad 'Rechten in Portal', dit gaat als volgt:

   

  • Selecteer de functie ‘Medewerkers’ en zoek de persoon op die u wilt koppelen;
  • Selecteer bij deze persoon het tabblad ‘Rechten’;
  • Selecteer het recht ‘Pashouders aan- en afmelden op projectlocaties’. Indien uw organisatie geen erkende werkplekbeveiligingsorganisatie of personeelsteller is, verschijnt na het selecteren van dit recht automatisch een drop-down-menu waarin u één van de erkende werkplekbeveiligingsorganisaties of personeelsteller moet selecteren.   

  • Selecteer de organisatie en klik onderaan de pagina op ‘Opslaan’.

   

  Vanaf nu kan deze persoon DVP-houders aan- en afmelden via de DVP-app.

 • Hoe lang is mijn DVP-pas geldig?

  De DVP-pas zelf heeft geen geldigheidsduur. Het gaat om de geldigheid van de certificaten.

   

  Werkgebied Certificaten Geldigheidsduur
  trein

  Veiligheidstraining + 

  Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS)

  5 jaar

  5 jaar

  metro

  Veiligheidstraining + 

  Veiligheid en Toegang Op de Metrobaan (VTOM)

  5 jaar

  5 jaar

  tram                    Veiligheidspersoon Tram (vhp-tram) 3 jaar

   

  Wilt u weten wat u moet doen om de geldigheid van uw DVP-pas te verlengen? Kies dan voor ‘DVP verlengen’ bij het invullen van de beslisboom op: https://www.railcenter.nl/dvp. Dit kan al vanaf 1 jaar voordat de certificaten verlopen. Verlengen kan tot uiterlijk 1 jaar na verlopen van het certificaat. Als het certificaat is verlopen, is uw DVP-pas niet geldig.

   

  Zijn uw certificaten langer dan 1 jaar verlopen? Dan is er geen sprake meer van verlengen. Kies dan voor ‘DVP behalen’ bij het invullen van de beslisboom op: https://www.railcenter.nl/dvp

 • Wat moet ik doen als ik ook in een ander werkgebied wil gaan werken?

  Heeft u al een DVP-pas met geldige certificaten voor één van de werkgebieden (trein/metro/tram) en wilt u ook aan de slag in een ander werkgebied? Kies dan voor ‘DVP uitbreiden’ bij het invullen van de beslisboom op: https://www.railcenter.nl/dvp

 • Wat is een dagpas?

  Heeft u geen DVP-pas en wilt u toch een locatie bezoeken in de werkgebieden (trein of metro)? Dan kunt u voor incidenteel (werk)bezoek een dagpas aanvragen. De dagpas is een ingevuld en ondertekend papieren formulier. Geen plastic pasje zoals de DVP-pas.

   

  U kunt een dagpas aanvragen bij een bedrijf dat toegang heeft tot de DVP-portal. Dit kan uw eigen organisatie zijn, of bijvoorbeeld het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de locatie die u bezoekt. Uw gegevens worden geregistreerd in de DVP-portal, zodat u met een ingevuld en geprint dagpasformulier de locatie kunt bezoeken. 

   

  Aanvragen van een dagpas kan maximaal 2 weken voorafgaand aan uw bezoek. Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden. U kunt maximaal tien keer per kalenderjaar gebruik maken van een dagpas.

   

  Meer informatie over dagpassen vindt u hier: https://helpdesk.dvp-portal.nl/category/dagpas/

   

 • Hoe koop ik dagpas credits?

  Zie handleiding 'Het gebruik van dagpas credits in de DVP-portal'.

 • Wat houden veiligheidsinspecties in?

  Om u te helpen bij bewust veilig werken heeft de railinfrabranche negen Life Saving Rules opgesteld. Het is verplicht om volgens deze Life Saving Rules te werken en elkaar er ook op aan te spreken als dit niet gebeurt. De Life Saving Rules staan op de achterkant van uw DVP-pas.

   

  Veiligheidsinspecteurs van railAlert voeren veiligheidsinspecties uit op het naleven van de Life Saving Rules. In de infographic veiligheidsinspecties spoor en de infographic veiligheidsinspecties metro vindt u een korte uitleg hoe dit in zijn werk gaat. 

   

  Uiteraard kan ook het eigen bedrijf of de overheid (veiligheids)inspecties uitvoeren. Maar alleen de afwijkingen die de veiligheidsinspecteurs van railAlert constateren, worden in de DVP-database geregistreerd.

   

  Meer informatie over de veiligheidsinspecties vindt u hier: https://helpdesk.dvp-portal.nl/category/veiligheidsinspecties/

   

  Het volledige beleid, alsmede de brancheafspraken, rond veiligheidsinspecties vindt u in de volgende documenten:

  Toetsingsbeleid DVP

  Processchema, bijlage 1

  Rol werkgever, bijlage 2

  Rol railinfrabeheerder, bijlage 3

  Toetsmatrix, bijlage 4

  HHR Toetsingscommissie

  Reglement bezwaar en beroep DVP

  Afspraken veiligheidsinspecties

   

 • Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet tussen?

  Kijk eerst bij de veelgestelde vragen:

   

  Is ook daar het antwoord niet te vinden, dan kunt u voor vragen over het DVP-systeem:

   

  Voor vragen over DVP-veiligheidstrainingen, toetsen, data en locaties kunt u:

  • een mail sturen naar info@b-t-c.nl
  • tijdens kantoortijden (maandag tot en met vrijdag tussen 7:30 en 17:00 uur) bellen met Railcenter/BTC: 033 - 467 4392