Statuten Stichting railAlert

Hieronder is een link opgenomen naar de statuten van de Stichting railAlert. In deze laatste versie van de statuten is de fusie vormgegeven tussen de Stichting railAlert en de Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid (SAS) die in 2018 heeft plaatsgevonden.

 

Statuten 28 december 2018. Pdf, opent zich links- of rechtsonder de pagina.