Regelgeving veilig werken aan de railinfrastructuur (trein/metro/tram)

 

Regelgeving veilig werken aan de Nederlandse railinfrastructuur

 

De afspraken binnen de railinfrabranche over veilig werken aan en rond de spoor-, metro- en trambaan zijn in hoofdlijnen vastgelegd in het Normenkader veilig werken (Nvw). Per werkgebied – trein, metro of tram – zijn deze verder uitgewerkt in aparte voorschriften veilig werken trein (Vwv-trein), veilig werken metro (Vvw-metro) en veilig werken tram (Vvw-tram).

 

Het Normenkader en de genoemde voorschriften veilig werken vloeien voort uit de Arbowet, de Arbocatalogus voor de Railinfrabranche en de spoorwegwetgeving in Nederland (en de Europese Unie). Een uitleg over hoe de Nederlandse spoorwegwetgeving is uitgewerkt op basis van de regels in de Europese Unie is (stand 2019) hier te vinden. 

 

 

                    Vvw-trein                                Vvw-tram                                          Vvw-metro