Ons bedrijf

Stichting railAlert is hét kennisplatform met betrekking tot arbeidsveiligheid op en rondom het spoor. Het hoofddoel is bij te dragen aan een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen die aan het Nederlandse spoor werkt. Wij stellen daartoe concrete branche regelgeving op, waarbij dit voor het hoofdspoor een onderdeel is van de arbocatalogus. Ook bevorderen wij vakmanschap door het initiëren en certificeren van examens op het gebied van techniek en veiligheid. Natuurlijk kan dit alleen met een grote betrokkenheid en inbreng vanuit de railinfra branche die op alle niveaus in onze organisatie is vertegenwoordigd.

Als kennisplatform voor en door de branche:

  • beheren wij de arbocatalogus voor het hoofdspoor en certificeren wij in het verlengde daarvan bedrijven, mensen en middelen;
  • stellen wij concrete branche regelgeving op;
  • bevorderen wij vakmanschap door het initiëren, certificeren en participeren in opleiding en training;
  • voeren wij specifiek evaluatieonderzoek uit om van een trendmatigheid in incidenten te leren;
  • signaleren wij ontwikkelingen die relevant zijn en delen deze met onze branchepartners.

 

 

Download het Manifest 'Samen werkt' (toegevoegd in oktober 2020)Organisatiestructuur
Kenmerkend voor alles wat railAlert doet is de betrokkenheid bij en inbreng door de sector, want: samen werkt! Binnen onze gehele organisatie zijn daarom diverse vertegenwoordigers vanuit de gehele railinfra branche actief.Bureau
Voor het bureau van railAlert werken de directeur, adviseur communicatie, officemanager en vier projectleiders die zich werkkamer overstijgend bezighouden met de arbeidsveiligheid op en rondom het spoor en overige ondersteunende werkzaamheden. > Bekijk onze bureaumedewerkers


Werkkamers
De werkzaamheden van railAlert zijn onderverdeeld in respectievelijk negen aandachtsgebieden en belegd in werkkamers. Een werkkamer bestaat uit zowel medewerkers van railAlert als vertegenwoordigers (opdrachtgevers en opdrachtnemers) vanuit diverse bedrijven die actief zijn in de railinfra. > Lees meer over onze werkkamers

 

Veiligheidsinspecteurs

De veiligheidsinspecteurs van railAlert bezoeken dagelijks railinfra werkzaamheden door heel Nederland en adviseren hierbij over naleving van de Life Saving Rules en veiligheid in het algemeen. De inspecteurs van railAlert zijn coachend ingesteld en hebben daarmee een afwijkende bevoegdheid tov de handhavende instanties (zoals ILT/NL-A). Een overtreding wordt doorgezet naar de werkgever, die hoor en wederhoor toepast en intern kan sanctioneren.

 

Centraal College van Deskundigen
Afstemming tussen de werkkamers vindt plaats in het Centraal College van Deskundigen welke bestaat uit de voorzitters van de werkkamers. Het College heeft een adviserende rol richting het bestuur. Het bestuur stelt uiteindelijk de besluiten vast. > Bekijk de leden van het Centraal College van Deskundigen

Commissies Beoordelen Vakbekwaamheden
De Commissies Beoordelen Vakbekwaamheden zien onafhankelijk toe op de kwaliteit van persoonscertificering, examens en examinatoren. Zij zijn binnen het werkveld persoonscertificering primair verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaren bij uitslagen en dispensatieverzoeken, het beoordelen van examinatoren en beoordelaars. Ook beoordelen de commissies evaluaties, analyses en rapportages van certificeringen. > Bekijk de leden van de Commissies Beoordelen Vakbekwaamheden