Keuringen mogen uitsluitend uitgevoerd worden door keuringsinstituten die:

 

a) door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkend zijn èn waarmee railAlert een overeenkomst heeft of

b) door railAlert erkend zijn op grond van haar eigen ‘Erkenningsregeling voor keuringsinstituten’.

 

Aanvraagformulier voor aanvragen Erkenning Keuringsinstituut.