Leerpunt Veiligheid

Leerpunt Veiligheid

Volgend bericht>>
Volgend bericht>>

Leerpunt Veiligheid

 

De Stichting railAlert heeft op 7 februari 2020 het Leerpunt Veiligheid geïntroduceerd. Dit is een nieuw type bericht naast de bestaande Safety Alert. Een Leerpunt Veiligheid is een uiting, voortgekomen uit de nieuwe werkgroep Leren van Incidenten van de Werkkamer Elektrische Veiligheid van railAlert. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte binnen de railinfrasector om naast de Safety Alert een communicatiemiddel te hebben voor minder urgente, maar wel belangrijke veiligheidsissues. Een Leerpunt is vooral gericht op het versterken van het veiligheidsbewustzijn. Het zijn geen volledige verslagen van incidenten. Lees meer over de werkgroep Leren van Incidenten in de Factsheet.

 

Alle partijen uit de spoorinfrabranche kunnen onderwerpen aanleveren die zich lenen voor een Leerpunt Veiligheid. Wie gebruik wil maken van het Leerpunt Veiligheid, stuurt een e-mail naar: leerpunt@railalert.nl. Indien gewenst zijn er instructies en een Word-sjabloon beschikbaar voor het opstellen van een Leerpunt. De werkgroep Leren van Incidenten zal dit vervolgens oppakken.

 

Overzicht Leerpunten Veiligheid

 

Leerpunt 15: Verkeerd stroppen, achterblijvende stroppen en onvolledig testen PDF 1.0 27-03-2024
Leerpunt 14: Bijna-aanrijding tijdens sneeuwdienst PDF 1.0 9-1-2024
Leerpunt 13: Bijna-aanrijding bij overweg PDF 1.0 9-5-2023
Leerpunt 12: Bijna-aanrijding met een achteruitrijdende KROL (trein/metro/tram) PDF 1.0 28-11-2022
Leerpunt 11: Trein botst tegen graafbak van KROL (trein/metro/tram) PDF 1.0 10-03-2022
Leerpunt 10: Stadsbus botst tegen bedrijfswagen van aannemer (trein/metro/tram)

PDF

1.0

06-01-2022

Leerpunt 9: Bijna-elektrisering na vondst onbekende kabels (trein/tram/metro)

PDF

1.0

01-09-2021

Leerpunt 8: Misplaatsing ZKL (trein/tram/metro)

PDF

1.0

18-8-2021

Leerpunt 7: Doorboring 10-kV-kabel tijdens plaatsen hekwerk (trein/metro/tram)

PDF

1.0

21-06-2021

Leerpunt 6: Onbedoeld aangaan haakse slijper (trein/metro/tram)

PDF

2.0

19-02-2021;

aangevuld bericht (versie 2.0) gepubliceerd op 15-03-2021

Leerpunt 5: Elektrisering in een gelijkrichterstation (trein/metro/tram)

PDF

1.0 04-11-2020
Leerpunt 4: Elektrisering bij bovenleidingwerkzaamheden (trein/metro/tram)

PDF

Bijlage

2.0 28-10-2020; 
gecorrigeerd
bericht (2.0) gepubliceerd
op 26-01-2021
Leerpunt 3: Spanning op gps-stokken PDF 1.0 03-09-2020
Leerpunt 2: Schade aan infra door “laag rijden” met een KROL PDF 1.0 24-03-2020
Leerpunt 1: Verkeerd interpreteren van informatie op een multimeter PDF 1.0 07-02-2020

 

Wat is het verschil met een Safety Alert?

 

Een Safety Alert wordt enkele keren per jaar uitgegeven door railAlert en wordt meestal opgesteld door een bedrijf dat met een serieus risico is geconfronteerd waarvoor nog geen of onvoldoende beheersmaatregelen zijn opgesteld. Met de Safety Alert worden collegiaal de andere bedrijven geïnformeerd over dit risico, zodat zij hiervoor passende maatregelen kunnen nemen of extra aandacht bij de medewerkers kunnen vragen.

Met een Leerpunt Veiligheid wordt een risico onder de aandacht gebracht dat voortkomt uit onjuist gebruik van een middel of een onjuiste werkmethode. Indien er wordt gewerkt volgens de  voorgeschreven wet- en regelgeving zal het risico er niet zijn, maar als men bijvoorbeeld met een “short cut” werkt of gegevens en regels niet kent of verkeerd begrijpt, kan er wel een incident gebeuren.

 

Waar kan ik een Leerpunt Veiligheid vinden?

Een Leerpunt Veiligheid wordt gemaild naar alle door ProRail-erkende bedrijven en naar abonnees van de gratis nieuwsbrief van railAlert. Daarnaast wordt een Leerpunt Veiligheid als nieuwsbericht op de website van railAlert gepubliceerd. Via de Linkedin-groep van railAlert worden de leden van die groep eveneens op de hoogte gebracht. Alle Leerpunten Veiligheid zijn ondergebracht onder het Thema Leerpunt Veiligheid (huidige pagina, zie boven). Voor een volledig overzicht van zowel de Leerpunten, de Safety Alerts als andere veiligheidsberichten is een speciale pagina samengesteld. Klik hiervoor op deze link.

 

Printen en verspreiden: graag!

In een Leerpunt Veiligheid dat als nieuwsbericht op de website van railAlert wordt geplaatst, bestaat via de plug-in (pdf/printen) de mogelijkheid de informatie te printen, bijvoorbeeld om dit op een prikbord te hangen. Informatie delen met collega’s of anderen die voordeel kunnen hebben bij de informatie in een Leerpunt Veiligheid? Ja, graag!

 

Leerpunt in de inbox (e-mail)?


Wie de Leerpunt voortaan in de eigen e-mailbox wil ontvangen, kan zich het beste op de nieuwsbrief van railAlert abonneren. Nieuwsbrief-abonnees krijgen voortaan ook alle Leerpunt-uitgaven. Nog geen abonnee? Aanmelden kan hier.

 

Vragen over dit nieuwe type bericht? Neem dan contact op met railAlert.

 

 

 

Overige thema's