Leerpunt Veiligheid nr. 1

Volgend bericht

6 feb. 2020

Nummer 1 – 7 februari 2020

 

Verkeerd interpreteren van informatie op een multimeter (trein/metro/tram)

 

In 2019 heeft er een veiligheidsincident plaatsgevonden. Tijdens het zoeken naar een storing werd een installatie uitgeschakeld. Om zeker te zijn dat de installatie spanningsloos was, werd gebruikgemaakt van een multimeter. De multimeter gaf de meetwaarde OL (Overload) aan. De ingestelde meetrange van de multimeter (1000V) was gebaseerd op de normale bedrijfsspanning. Door een storing stond er echter een hogere spanning op de installatie dan de reguliere bedrijfsspanning, waardoor de multimeter OL aangaf. De meetwaarde OL was voor de monteur vanuit het ontwerp van de installatie niet te beredeneren en vormde om die reden geen waarschuwing, hetgeen uiteindelijk mede heeft bijgedragen aan het (elektriserings)incident.

multimeter

 

Dus als een multimeter OL (overload) aangeeft, dient dit signaal altijd serieus opgevolgd te worden met verder onderzoek naar de oorzaak.

 

Ten slotte wijzen wij erop dat voor het vaststellen van de spanningsloosheid van een installatie altijd een dubbelpolige spanningzoeker (zgn. “Duspol”) dient te worden gebruikt volgens de regelgeving in NEN3140 en geen multimeter. Voor storingsonderzoek kan uiteraard wel een multimeter worden gebruikt.

 

Namens de werkgroep ‘Leren van incidenten’ van de Werkkamer Elektrische Veiligheid,

Robert Taen (voorzitter).