Leren van incidenten

Leren van incidenten

Volgend bericht>>
Volgend bericht>>

Leren van incidenten

 

 

Onder de noemer "Leren van incidenten" bundelt railAlert alle typen veiligheidsberichten in overzichten. Doel van al die berichten is door het delen van kennis het veilig werken aan de railinfra te vergroten en incidenten zo veel mogelijk te voorkomen. We zetten deze drie soorten berichten op een rij en leggen uit waar ze onderling verschillen.

 

Als bedrijf veiligheidsberichten over werken aan of rond de railinfrastructuur laten verspreiden via de media van railAlert? Dat kan! Neem dan eerst kennis van de werkwijze via de flowchart (pdf).

 

Al direct naar de overzichten? Kies uit de onderstaande drie links of lees de uitleg daaronder.

 

Safety Alerts 

Leerpunt Veiligheid
Brancherapportages Incidenten

 

Safety Alerts – hoge prioriteit


Safety Alerts zijn berichten die railAlert zo snel mogelijk verspreidt. In de regel gaat het om onveilige situaties waarop de collega’s die werken aan de infrastructuur, geattendeerd moeten worden. In de meeste gevallen worden Safety Alerts door de bedrijven die een gevaarlijke situatie hebben ontdekt, opgesteld en door railAlert breed verspreid. Safety Alerts richten zich op het direct vergroten van de veiligheid. Direct naar Safety Alerts, klik hier.

 

 

Leerpunten – voorkomen is beter dan genezen


Minder urgent en toch belangrijk om veilig werken nog verder te verbeteren: Leerpunten. Een Leerpunt Veiligheid is een uiting, voortgekomen uit de Werkgroep Leren van Incidenten van de Werkkamer Elektrische Veiligheid van railAlert. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte binnen de railinfrabranche om naast de Safety Alert een communicatiemiddel te hebben voor minder urgente, maar wel belangrijke veiligheidsissues. De leerpunten zijn vooral gericht op het versterken van veiligheidsbewustzijn binnen de railinfrasector. Het zijn dus geen volledige verslagen van een incident of bijna-incident. Overigens beperkt de werkgroep zich niet alleen tot elektrische incidenten. Direct naar Leerpunten Veiligheid, klik hier.

 

 

Brancherapportages – uitgebreide analyses en bevindingen


Een al jaren bestaand probleem is dat bedrijven niet alle incidenten delen. De vermoedelijke reden: mogelijke imagoschade. Hoewel de Nederlandse railinfra-wereld klein is, durft de Werkgroep Leren van Incidenten het toch aan brancherapportages zodanig anoniem naar buiten te brengen, dat het bedrijf dat het incident meldt, niet terug te herleiden is. Doel van deze rapportages: collega’s de kans geven van elkaars incidenten te leren door op mogelijk gevaarlijke situaties en incidenten te wijzen, waardoor deze hopelijk tot het verleden behoren. Direct naar brancherapportages, klik hier.

 


  

Naast de rapportages die railAlert beschikbaar stelt, zijn er ook incidentrapportages door ProRail gepubliceert. Deze zijn te vinden via de link: https://www.prorail.nl/veiligheid/veiligheidsonderzoeken  

Overige thema's