Leerpunt 8: Misplaatsing ZKL (bij perronspoorreiniging)

Leerpunt 8: Misplaatsing ZKL (bij perronspoorreiniging)

18 aug. 2021
Volgend bericht>>

Wat is er gebeurd? Tijdens het plaatsen van een ZKL (zelfsignalerende kortsluitlans)
ten behoeve van een buitendienststelling voor het schoonmaken van de perronsporen,
wordt de ZKL in een verkeerd spoor geplaatst, met als gevolg aanrijdgevaar door treinverkeer.
Tevens valt er een sein af voor een naderende trein.

 

Achterliggende oorzaken die deze gevaarlijke situatie heeft veroorzaakt:


• Op verzoek van de treindienstleider (trdl) wijken de trdl en de leider werkplekbeveiliging
(LWB) samen af van de afgesproken volgorde van de werkplekken in de werkplekbeveiligingsinstructie
(WBI).
• De werknemer die de ZKL moet plaatsen wordt tijdens zijn werk afgeleid op het station, bijvoorbeeld door vragen stellende en provocerende reizigers.
• De geplande tijden op de WBI zijn (te) krap en niet logisch ingedeeld om de benodigde veiligheidsmaatregelen efficiënt te treffen.


Leerpunten:
• Wijk niet af van de afgesproken tijden en werkplekken van de WBI. Houd in een logboek
bij welke afwijkingen gevraagd worden en welke werkplekken hierdoor niet geactiveerd
konden worden, of waar het reinigingswerk niet in de geplande tijd past.
Na analyse van deze gegevens kunnen WBI’s dan aangepast worden.
• Plan de werkzaamheden tijdens dal- of nachturen. Door te werken in dal- of nachturen
wordt er vaak meer werktijd gecreëerd en is er minder kans op afleiding.
• Vraag voor aanvang van de werkzaamheden de kaders1 en de WBI op en check of
deze geografisch correct en qua planning logisch zijn opgebouwd ten behoeve van
een veilige en haalbare uitvoering.

Plaatsing ZKL