Leerpunt 9 - Bijna-elektrisering na vondst onbekende kabels

Leerpunt 9 - Bijna-elektrisering na vondst onbekende kabels

1 sep. 2021
Volgend bericht>>

Wat is er gebeurd? Tijdens recente graafwerkzaamheden langs het spoor worden onverwacht onbekende, niet gelabelde kabels van nutsbedrijven aangetroffen. In één geval slaan er tijdens het graven vonken over van de kabel naar de schep van een medewerker. In het andere geval slijpt de medewerker een afgedopte kabel door. Het werk wordt gestopt op het moment dat de kabel vonkt en rookt.

 

Achterliggende oorzaak van deze incidenten is dat er tevoren onvoldoende is geïnventariseerd waar bestaande kabels liggen, waardoor er veiligheidsrisico’s zijn ontstaan. Daarnaast was er geen voorman spoorse kabels of Werkverantwoordelijke aanwezig bij de werkzaamheden.

 

Onbekende kabels van nutsbedrijf

Leerpunten

  • Houd je aan de richtlijn “Schade voorkomen aan kabels en leidingen”. Deze CROW publicatie 500 slaat een brug tussen wetgeving en praktijk. Hierin staat o.a. dat je voorafgaand aan geplande graafwerkzaamheden altijd een KLIC-melding moet doen. Hiermee wordt duidelijk welke kabels en leidingen er op de beoogde werkplek te verwachten zijn.
  • Betrek bij de uitvoering van werkzaamheden aan kabels en leidingen altijd een Werkverantwoordelijke. Laat de Werkverantwoordelijke de risico’s vaststellen en de juiste maatregelen bepalen om de werkzaamheden veilig uit te voeren.
  • Zorg dat er bij werkzaamheden in de buurt van bestaande kabels en leidingen op ProRail-terrein altijd een voorman kabelinfra spoorse kabels aanwezig is.
  • Als er bij het werk een (wees)kabel wordt aangetroffen die niet geregistreerd staat bij KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum), dan moet er door een meetdienst worden vastgesteld of deze kabel onder spanning staat en wat er met de kabel moet gebeuren.
  • Knip of slijp nooit in kabels waarvan je niet weet wie de eigenaar is of waarvan je niet zeker weet dat deze spanningsloos zijn. Een kabel zonder einde of een onbekende kabel moet je altijd op afstand knippen met een hydraulische schaar.

 

Namens de werkgroep ‘Leren van incidenten’

Robert Taen (voorzitter Werkkamer Elektrische Veiligheid) leerpunt@railalert.nl