Vernieuwd Leerpunt Veiligheid nr. 4 – Elektrisering bij bovenleidings-
werkzaamheden (trein/metro/tram)

Vernieuwd Leerpunt Veiligheid nr. 4 – Elektrisering bij bovenleidingswerkzaamheden (trein/metro/tram)

25 jan. 2021
Volgend bericht>>

Verbeterde tekstversies

 

De werkgroep ‘Leren van Incidenten’ heeft een nieuwe tekst samengesteld voor het op 28 oktober 2020 gepubliceerde Leerpunt Veiligheid nummer 4 over elektrisering tijdens bovenleidingwerkzaamheden. Aanleiding vormden reacties uit de railinfrabranche.

In het nieuwe Leerpunt wijst de werkgroep er nadrukkelijk op dat een spanningsverschil goed voelbaar kan zijn en dat het niet alleen zeer onaangenaam is, maar dat dit bovendien kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties voor de monteur die aan de bovenleiding werkt.

 

Ook de bijlage is gewijzigd. Deze is bondiger geformuleerd en past nu op één in plaats van twee bladzijden.

Het vernieuwde Leerpunt is hier te downloaden (pdf). Voor de bijlage (pdf) kan hier geklikt worden.

De oude teksten van Leerpunt nummer 4 zijn inmiddels van de website verwijderd. Maak ook collega’s erop attent dat teksten van dit Leerpunt zijn vernieuwd.