Leerpunt Veiligheid nr. 2

Volgend bericht

24 mrt. 2020

Nummer 2 – 24 maart 2020

Dit bericht is gericht aan spooraannemers die gebruikmaken van kranen op lorries (KROLLEN), aan bedrijven die KROLLEN verhuren en aan KROL-machinisten. Het bericht geldt voor Trein, Metro en Tram.

 

Er heeft een veiligheidsincident plaatsgevonden op een spoorviaduct, waarbij door toedoen van een “laag rijdende” KROL stalen roosters loskwamen en op de ondergelegen openbare weg vielen. Uit andere incidenten blijkt dat dit risico niet alleen bij bruggen met roosters speelt, maar ook bij andere infra-elementen zoals bakens van de automatische treinbeïnvloeding (ATB), wisselverwarming, beugels van fysieke afschermingen en sensoren aan de spoorstaaf zoals assentellers, pedalen van overwegen en gegarandeerde waarschuwingsinstallaties (GW-installaties). 

 

Schade door laagrijden KROL

 

 Deze incidenten worden veroorzaakt doordat de KROL laag rijdend aan het werk is. Laag rijden betekent dat de (dubbele) luchtbanden laag op het spoor draaien. Dit in tegenstelling tot hoog rijden waarbij de luchtbanden hoog boven het spoor zitten. Door het laag rijden kunnen roosters of andere infra-onderdelen geraakt worden, loskomen of beschadigd raken. Dit levert zowel een arbo-risico op (vallen of struikelen) als een risico voor de omgeving (vallende roosters).

 

Schade door laagrijden KROL 2

 

Leerpunt. Iedereen die betrokken is bij de voorbereiding of uitvoering van werkzaamheden met KROLLEN, dient nadrukkelijk rekening te houden met bovenstaande risico’s. Er dient vooraf goed uitgezocht te worden op welke locatie er wel of niet laag gereden kan of mag worden. Verder dient tijdens de Veiligheidsinstructie vooraf het onderwerp ‘hoog of laag rijden’ besproken te worden. Een KROL mag alleen laag rijden indien:

• er geen schade mogelijk is aan de infra;

• beremming en tractie te allen tijde gegarandeerd zijn (technisch in voorzien);

• de overige verplichte veiligheidsvoorzieningen (zoals de RCI/RCL[1]) in werking blijven.

 

 

Namens de werkgroep ‘Leren van incidenten’

Robert Taen (voorzitter Werkkamer Elektrische Veiligheid)

leerpunt@railalert.nl[1] Range Capacity Indicator en Range Capacity Limitator.

 

 

Dit leerpunt is voor verdere verspreiding ook beschikbaar als Pdf-bestand via deze link.