Het Digitaal veiligheidsprogramma 2023 - 2024

Het Digitaal veiligheidsprogramma 2023 - 2024

14 mrt. 2023
Volgend bericht>>

Trends in de railinfra branche, zoals doorcontracteren en een steeds grotere flexibele schil die onregelmatig ingehuurd wordt, laten zien dat het veilig werken zeker in de keten om extra inspanning vraagt. Daarom maakt het Digitaal veiligheidsprogramma op dit moment een grote kwaliteitsverbetering door waarbij ingezet is op bewustwording, kennis en vaardigheden. Dit vraagt om inspanningen van de gehele railinfra branche. In dit artikel en bijgaande infographic zetten we alle ontwikkelingen op een rij.Het behalen van het DVP
De Digitale Leerweg (met VTO* kennistoets) wordt door iedereen gemaakt die het Digitaal Veiligheidspaspoort wil behalen. Naast de kennistoets volgen kandidaten de eerste keer een veiligheidstraining ‘Spoor jij wel’ waarbij ze in groepsverband aan de slag gaan met herkenbare praktijksituaties. Door te trainen in houding en gedrag leer je wat je zelf kunt doen om de veiligheid te vergroten.

*VTO staat voor Veiligheid & Toegang en is beschikbaar voor het Spoor (VTOS), Metro (VTOM), Perron (VTOSp) en vormt samen met de Drillster app je digitale leerweg. 

Het behouden van het DVP
Aangetoond is dat frequenter opleiden, trainen en instrueren de kennis over veilig werken verhoogt. Daarom is een jaarlijkse opvolging van de kennistoets en gedragstraining gerealiseerd. Door middel van drills houden we de kennis up to date en door middel van bouwstenen blijven we werken aan houding en gedrag. Door de bouwstenen te volgen en de drills te maken wordt het DVP ieder jaar verlengd.

Drills
Een drill is een moeilijk woord voor ‘set van vragen’. Een drill is geen toets, maar de ultieme mix van relevante informatie en krachtige leervragen met feedback op zowel goede als foute antwoorden.

 

Via de Drillster-app (bruikbaar op telefoon, tablet of PC) kunnen de drills worden gemaakt. Door regelmatig de drills te beantwoorden houd je jouw kennisniveau op peil. Iedere keer dat je jouw kennisniveau in Drillster op 100% brengt, verleng je de geldigheid van de DVP-toets met minimaal één jaar. 

 

  • Volg jij ‘Spoor jij wel?’ of heb je een toets VTOM, VTOS of VTOSp voor 8 januari 2024, dan is dit nog in de oude “oude stijl” en bereid je je voor met de e-learnings www.vtom.nl en www.vtos.nl
  • Volg jij ‘Spoor jij wel?’ of bouwsteen of heb je een toets op 8 januari 2024 of later dan bereid je je voor met Drillster. Na inschrijving voor de toets of bouwsteen krijg je automatisch een link naar je persoonlijk account in je mailbox.


Bouwstenen*
Als aanvulling op de gedragstraining ‘Spoor jij wel’ volgen DVP-houders jaarlijks een training waarbij kennis wordt gecombineerd met een klassikale training op houding, gedrag én vaardigheden. Deze trainingen noemen we ‘bouwstenen’. In deze setting is, anders dan via de digitale leerweg, ruimte om van elkaar te leren en met elkaar in gesprek te gaan.

De DVP-houder heeft de keuze uit verschillende bouwstenen die aansluiten op zijn/haar leerbehoefte en werkveld. Er zijn bij Railcenter verschillende bouwstenen te volgen waarop door alle organisaties ingeschreven kan worden. Daarnaast hebben bedrijven de mogelijkheid om vanaf 2024 eigen bouwstenen aan te bieden.