Ontwikkel een eigen bouwsteen

Ontwikkel een eigen bouwsteen

14 mrt. 2023
Volgend bericht>>

railAlert biedt voor het Digitaal veiligheidspaspoort (DVP) gedragstrainingen aan, zogenaamde bouwstenen die gezond en veilig werken effectief bevorderen. De bestaande bouwstenen in het DVP-programma zijn ontwikkeld door railAlert. railAlert geeft ook andere bedrijven die werken in de railinfrastructuur de mogelijkheid bouwstenen te ontwikkelen. Vanaf 2024 krijgen daarom bedrijven de mogelijkheid om ook zelf bouwstenen aan te bieden, die dan onderdeel kunnen worden van het DVP-programma.

Handreiking en beoordelingskader

Om de kwaliteit van de bouwstenen te kunnen garanderen, heeft railAlert een erkenningsprocedure ontwikkeld. De erkenningsprocedure is gebaseerd op respect voor de autonomie van de bedrijven die primair verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de bouwsteen. Onderdeel van deze erkenningsprocedure is een duidelijk beoordelingskader dat tot stand is gekomen met inbreng van diverse betrokkenen uit de spoorbranche. Alleen de bouwstenen die door railAlert zijn goedgekeurd, worden erkend en opgenomen in het DVP-programma.

Bekijk de handreiking en het beoordelingskader

Aanleveren aanvraagdossier
Het beoordelingskader bouwstenen beoogt een algemeen geldend kader te zijn: railAlert nodigt alle bedrijven die werken met het DVP uit om via bouwstenendvp@railalert.nl een aanvraagdossier aan te leveren voor het laten beoordelen van de bouwsteen.

Voor het eerste jaar werken we met twee termijnen waarin bedrijven hun aanvraagdossier kunnen insturen. Eveneens zijn er twee termijnen voor beoordeling. Dit zorgt ervoor dat aanvragen en beoordelingen behapbaar en planmatig opgevolgd kunnen worden. De deadlines voor aanvragen en beoordelingen zijn als volgt:

 

  • Deadline eerste aanvraagperiode: 1 juni 2023
  • Deadline eerste beoordelingsperiode: 1 juli 2023
  • Deadline tweede aanvraagperiode: 1 september 2023
  • Deadline tweede beoordelingsronde: 1 oktober 2023

 

Dit zorgt ervoor dat alle bedrijven in 2023 een beoordeling hebben ontvangen en zich kunnen voorbereiden op de uitvoer van de DVP bouwsteen vanaf 1 januari 2024. Hierna wordt opnieuw gekeken naar de aanvraag- en beoordelingstermijnen.

Startbijeenkomst bouwstenen
Om de aanvraagprocedure door te nemen en ruimte te bieden om als bedrijven inzichten met elkaar uit te wisselen wordt op vrijdag 31 maart van 10:00 - 12:00 uur een online startbijeenkomst georganiseerd. Aanmelden kan door een mail te sturen naar bouwstenendvp@railalert.nl.