Toelichting nieuwe certificeringsschema's lwb-/llv-metro en vhp-metro

Toelichting nieuwe certificeringsschema's lwb-/llv-metro en vhp-metro

18 sep. 2020
Volgend bericht>>

Amersfoort, 18 september 2020

 

Geachte relatie,

 

Medio 2018 is gestart met de actualisering van certificeringsschema's en examens voor de taken leider werkplekbeveiliging (lwb-metro), leider lokale veiligheid (llv-metro) en veiligheidspersoon metro (vhp-metro), mede naar aanleiding van het vernieuwde Voorschrift Veilig Werken Metro (VVW-Metro) dat voor alle metrobedrijven geldt.

Nadat de vakbekwaamheidseisen in nauw overleg met GVB, HTM en RET opnieuw zijn vastgesteld, zijn de examens geactualiseerd. Omdat de kennis en vaardigheden voor de lwb-metro en de llv-metro gelijk zijn, is gekozen voor één certificeringsschema en één examen voor beide taken. Daarnaast is er een schema en een examen voor de vhp-metro.

De examens bestaan uit een theorie-examen en een praktijkbeoordeling. Tussen theorie-examen en praktijkbeoordeling mag maximaal een halfjaar zitten.

In het theorie-examen lwb-/llv-metro is ook theorie voor de vhp-metro opgenomen. Dit maakt het mogelijk dat een kandidaat vrijstelling krijgt voor het theorie-examen vhp-metro als hij/zij het theorie-examen lwb-/llv-metro heeft behaald.

De praktijkbeoordeling vindt plaats in een leer-/werkperiode met een door de metrobaanbeheerder aangewezen praktijkbeoordelaar. Er zijn beoordelingslijsten voor de lwb-/llv-metro en voor de vhp-metro. Hiervoor is geen vrijstelling mogelijk.

Het certificaat geeft aan dat de kandidaat op het moment van toetsing voldoet aan de gestelde vakbekwaamheidseisen. Het is aan de werkgever om te bepalen of iemand daadwerkelijk inzetbaar is. Dit geldt ook bij de overstap van het ene metrobedrijf naar het andere. De verschillende metrobedrijven hebben zelf kopmodules ontwikkeld waarin voor het metrobedrijf specifieke onderwerpen worden behandeld.

Het pilotexamen is in juli 2020 afgenomen en gevalideerd. De Werkkamer Persoonscertificering heeft het examen in september 2020 vastgesteld. Formeel zal het examen vanaf 1 november 2020 in productie worden genomen.

Overgangsregeling: voor de zittende lwb-/llv-metro en vhp-metro geldt vooralsnog hercertificering op de nu van toepassing zijnde manier. Vanaf 1 november 2021 vindt hercertificering plaats zoals beschreven in het certificeringsschema. Dat betekent voor de lwb-/llv-metro een theorie-examen, een praktijkbeoordeling en bewijs van herinstructie; voor de vhp-metro bij de eerste keer hercertificering een theorie-examen, een praktijkbeoordeling en bewijs van herinstructie (à la initieel examen). Dit omdat betrokkene nog niet beschikt over een certificaat van railAlert. Bij de volgende hercertificeringen kan worden volstaan met een praktijkbeoordeling en bewijs van herinstructie.

 

Certificeringsschema's en praktijkbeoordelingslijsten zijn te vinden op https://www.railalert.nl/persoonscertificering/alle-certificeringsschemas

Voor de bovengenoemde taken zijn dit:
lwb-llv-metro: https://www.railalert.nl/download/type/document/id/639
vhp-metro: https://www.railalert.nl/download/type/document/id/638

Aanmelden voor het examen kan bij Bureau voor Toetsing en Certificering: www.b-t-c.nl

De getekende brief kan hier gedownload worden.

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Stichting railAlert

Jan Kees Hofker
Directeur