Lesbrief Werkzaamheden Werkverantwoordelijke (inclusief animatiefilm)

Print Friendly and PDF

Volgend bericht

25 mrt. 2020

Lesbrief Werkzaamheden Werkverantwoordelijke

 

Deze lesbrief is bedoeld voor begeleiders van sessies waarin de animatiefilm ‘Werkzaamheden Werkverantwoordelijke EV’ getoond en besproken wordt.

 

De animatiefilm toont de rol en verantwoordelijkheden van de Werkverantwoordelijke en de raakvlakken met andere disciplines en veiligheidsfunctionarissen.

 

Aanleiding

De lesbrief en animatiefilm zijn ontwikkeld in opdracht van de – inmiddels in de Werkkamer EV geïntegreerde – werkgroep SWiTSj! (Spanningsloos Werken in de TreinSector!) met financiële ondersteuning van een aantal sponsoren. De werkgroep is onder andere bezig geweest met kwaliteitsverbetering van de werkvoorbereiding. Uit een analyse van de rol en positionering van de Werkverantwoordelijke EV kwamen de volgende knelpunten naar voren:

 

  • gebrek aan helderheid: er is soms (breed) in de organisatie onduidelijkheid over wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van een WV-er;
  • gedrag en attitude van de WV-er zelf: de WV-er moet zijn verantwoordelijkheid kunnen en ook willen pakken.

 

De animatiefilm richt zich met name op het eerste aspect.

 

Doel

Het doel van de animatiefilm is de rol, positie en belang van de werkverantwoordelijke onder de aandacht te brengen van allen die betrokken zijn bij de voorbereiding of uitvoering van werkzaamheden op het spoor. Het gaat om kennis, bewustwording en aandacht, zodat de WV-er op een verantwoorde manier zijn werk kan doen.

 

Raadpleeg voor meer informatie de lesbrief. De animatiefilm ‘Werkzaamheden Werkverantwoordelijke EV’ is te vinden op: https://www.railcenter.nl/video-animatie