KAM Managers Overleg

KAM Managers Overleg

Doel

Het doel van het KAM-managers overleg is met deskundigen te overleggen over de “DO” en “CHECK” fase van de regelgeving van railAlert. Praktijkervaringen uitwisselen waardoor:

 • Leden van elkaar leren (dit helpt bij de toelichting en draagvlak van regelgeving in de eigen organisatie)
 • Inzichtelijk maken of regelgeving praktisch toepasbaar is (dit wordt terug gekoppeld aan de werkkamer regelgeving, waaruit mogelijke aanpassingen volgen). Hier vindt de “CHECK” en “PLAN” fase plaats
 • Komen tot een transparante en eenduidige uitvoering van de gestelde regelgeving en terugkoppeling hiervan  ter verbetering in de branche
 • Proactief aandragen van verbetervoorstellen of tekortkomingen – in het geval adequate regelgeving ontbreekt

 

Resultaat

 • Creëren van draagvlak en eenduidigheid in de vertaalslag van (railAlert) regelgeving in het uitvoeringsproces
 • Sluiten van de regelkring (lerende organisatie) op basis van bovengenoemde onderwerpen
 • Het leveren van een  (ongevraagd) advies aan de werkkamers (continue verbeteren)

 

Rol van de deelnemers richting eigen organisatie en binnen het KAM Managers Overleg:

 • Delen van ervaringen uit de eigen organisatie en helpen met het begrijpen en toepassen van regelgeving
 • Praktijkervaringen uit de eigen organisatie inbrengen en leerervaringen uitwisselen

  

 

Aandachtsgebieden KAM Managers Overleg

Regelgeving:

 • Gevraagd en ongevraagd uitvoeren van de praktische toets op uitvoerbaarheid van regelgeving
 • Evaluatie nieuwe regelgeving
 • Wordt de regelgeving begrepen en wat zien we terug in de praktijk
 • Wat merkt de ‘man’ er buiten van (wordt het ‘veiliger’)
 • Terugkoppeling ervaringen uit de praktijk

 

railAlert Veiligheidsdashboard:

 • Toetsen van de analyses/trends op correctheid en volledigheid in relatie tot de praktijk
 • Generen van advies waar nodig

 

Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP):

 • Terugkoppeling ervaringen/trends van waarnemingen uit het veld

 • Initiëren verbetermaatregelen

 

Safety Walks

 • Analyses (trends en ervaringen) uit Safetywalks gebruiken voor het verder verbeteren van de veiligheidsprestaties

 

Gedragsaudits

 • Bij elkaar kijken in de ‘keuken’ en van elkaar leren
 • Generieke adviezen uitvaardigen voor de branche

 

 

Documenten Versie Publicatie datum
Toolbox 'Omgaan met PCB's in relaiskasten van ProRail' 1.0 18-02-2019
Gedragsaudit formulier Branche 1.0 12-02-2019
Presentatie veiligheidsinspectie 1.0 04-11-2015
Adviesvoorstel formaliseren KAM-managersoverleg 1.0 26-02-2015

Overige thema's