KAM Managers Overleg

KAM Managers Overleg

Volgend bericht>>
Volgend bericht>>

KAM Managers Overleg

 

Het doel van het KAM Managers Overleg is met deskundigen te overleggen over de  ''do-'' en ''check"-fase van de regelgeving van railAlert. Praktijkervaringen uitwisselen, waardoor:

 • leden van elkaar leren (dit helpt bij de toelichting en draagvlak van regelgeving in de eigen organisatie);
 • inzichtelijk maken of regelgeving praktisch toepasbaar is (dit wordt terug gekoppeld aan de werkkamer regelgeving, waaruit mogelijke aanpassingen volgen). Hier vindt de “check-” en “plan”-fase plaats;
 • komen tot een transparante en eenduidige uitvoering van de gestelde regelgeving en terugkoppeling hiervan ter verbetering in de branche;
 • proactief aandragen van verbetervoorstellen of tekortkomingen – in het geval adequate regelgeving ontbreekt.

 

Resultaat

 • creëren van draagvlak en eenduidigheid in de vertaalslag van (railAlert-)regelgeving in het uitvoeringsproces;
 • sluiten van de regelkring (lerende organisatie) op basis van bovengenoemde onderwerpen;
 • het leveren van een (ongevraagd) advies aan de werkkamers (continu verbeteren).

 

Rol van de deelnemers in de richting van de eigen organisatie en binnen het KAM Managers Overleg:

 • delen van ervaringen uit de eigen organisatie, helpen met het begrijpen en toepassen van regelgeving;
 • praktijkervaringen uit de eigen organisatie inbrengen en leerervaringen uitwisselen.

 

 

Aandachtsgebieden KAM Managers Overleg

Regelgeving:

 • gevraagd en ongevraagd uitvoeren van de praktische toets op uitvoerbaarheid van regelgeving;
 • evaluatie nieuwe regelgeving;
 • wordt de regelgeving begrepen en wat zien we terug in de praktijk;
 • wat merkt de ‘man’ er buiten van (wordt het ‘veiliger'?);
 • terugkoppeling ervaringen uit de praktijk.

 

railAlert Veiligheidsdashboard:

 • toetsen van de analyses/trends op correctheid en volledigheid in relatie tot de praktijk;
 • generen van advies waar nodig.

 

Digitaal veiligheidspaspoort (DVP):

 • terugkoppeling ervaringen/trends van waarnemingen uit het veld;

 • initiëren verbetermaatregelen.

 

Safety Walks

 • analyses (trends en ervaringen) uit Safety Walks gebruiken voor het verder verbeteren van de veiligheidsprestaties.

 

Gedragsaudits

 • bij elkaar kijken in de ‘keuken’ en van elkaar leren;
 • generieke adviezen uitvaardigen voor de branche.

 

 

Documenten Versie Publicatiedatum
Toolbox 'Omgaan met PCB's in relaiskasten van ProRail' 1.0 18-02-2019
Gedragsaudit formulier Branche 1.0 12-02-2019
Presentatie veiligheidsinspectie 1.0 04-11-2015
Adviesvoorstel formaliseren KAM-managersoverleg 1.0 26-02-2015

 

LW RH 12-11-2019

Overige thema's