Systeemcertificering

Systeemcertificering

Certificeringsregeling Gecertificeerde bedrijven Certificerende instellingen

 

 

Het doel van Systeemcertificering is het bij werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers borgen van de werkprocessen die leiden tot arbeidsveiligheid en systeemveiligheid. Daartoe heeft railAlert een certificeringsregeling opgesteld.

 

Deze certificeringsregeling is een voorwaarde voor erkenning conform de erkenningsregeling Werkplekbeveiliging van ProRail.