Live uitzending: Hoe en wat rondom Voorschrift veilig werken laagspanning (Vvw-ls)

Live uitzending: Hoe en wat rondom Voorschrift veilig werken laagspanning (Vvw-ls)

10 sep. 2023
Volgend bericht>>

Op woensdag 4 oktober van 11:00-12:00 uur zal, voor iedereen binnen de spoorwereld die geïnteresseerd is, online een toelichting worden gegeven op het Voorschrift veilig werken laagspanning (Vvw-ls).

 

Dit document is ter toetsing aangeboden aan de NL-A. Daarbij zijn ook drie restpunten, waarover nog geen eenduidige visie is binnen de branche, aan de NLA voorgelegd. railAlert heeft besloten om, vooruitlopend op de toetsing, de branche alvast te informeren over de stand van zaken op dit moment en over de te verwachten vervolgstappen.

 

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • Aanleiding en achtergrond.
  • Belangrijkste onderdelen/aspecten van het nieuwe Vvw-ls.
  • Consequenties voor de branche (opdrachtgevers en opdrachtnemers).
  • Planning van het transitietraject.


Iedereen heeft bovendien de gelegenheid om via een chatfunctie vragen te stellen aan een panel van direct betrokkenen of stuur uw vraag vooraf via info@railalert.nl.

U kunt zich hier alvast opgeven voor deelname aan de sessie.

U krijgt dan een link toegestuurd waarmee u op 4 oktober kunt inloggen.

Indien u belangstelling heeft voor het huidige concept Vvw-ls, kunt u dit opvragen via info@railalert.nl. Hierbij dient nadrukkelijk vermeld te worden dat de NL-A nog goedkeuring dient te geven en dat er daarom nog wijzigingen kunnen plaatsvinden. In het document is tevens aangegeven welke restpunten nog ter discussie staan.

 

Voor het Vvw-ls is door de werkgroep Vvw-ls ook een analyse opgesteld van de impact van het Vvw-ls op de organisatie en werkwijze van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Deze impactanalyse kan door bedrijven gebruikt worden als kader voor het inventariseren van de consequenties van de NEN 3140 en het Vvw-ls voor de eigen organisatie. Ook de impactanalyse kunt u opvragen via info@railalert.nl.