Durf je opdrachtgever te bevragen over veiligheid

Durf je opdrachtgever te bevragen over veiligheid

2 mei. 2023
Volgend bericht>>


Zes voorbeeldvragen beschikbaar


Opdrachtgevers zijn zich niet altijd bewust van hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid. Daarom heeft platform van centrale ondernemingsraden PCOBB samen met Bouwend Nederland, stichting railAlert en Governancecode Veiligheid in de Bouw voorbeeldvragen opgesteld. Bouw- en infrabedrijven kunnen deze vragen in de aanbestedingsfase aan hun opdrachtgever stellen. De Nederlandse Arbeidsinspectie onderschrijft het initiatief.

 

De Nederlandse Arbeidsinspectie concludeert uit diverse ongevalsonderzoeken dat opdrachtgevers hun wettelijke verplichting op het gebied van veiligheid vaak onvoldoende kennen of nakomen. Met alle mogelijke veiligheidsrisico’s tijdens de uitvoering van dien. De inspectie brengt dit thema nu preventief bij opdrachtgevers onder de aandacht. Maar ook opdrachtnemers kunnen bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn. Bijvoorbeeld door in het aanbestedingstraject gericht vragen hierover te stellen.

 

Bekijk de voorbeeldvragen en bijlagen op de website van Bouwend Nederland