Beter leren van incidenten (trein/tram/metro)

Beter leren van incidenten (trein/tram/metro)

24 okt. 2022
Volgend bericht>>

We willen in de spoorinfrabranche op een positieve en opbouwende manier van elkaar leren. Het delen, analyseren en bespreken van incidenten zijn hier goede middelen voor. Daarom heeft railAlert het afgelopen jaar in kaart gebracht hoe incidenten op dit moment in de branche vastgelegd en gedeeld worden en welke verbeteringen hierin mogelijk zijn. Daarvoor zijn onder andere interviews gehouden en diverse enquêtes uitgezet. Om hierover verder van gedachten te kunnen wisselen met leden van werkkamers en diverse commissies van railAlert is een bijeenkomst georganiseerd.

 

Op donderdag 13 oktober gingen ongeveer 60 leden van werkkamers en commissies met elkaar in gesprek en werden ideeën opgehaald. De twee centrale vragen waren: hoe kan railAlert structureel leren van incidenten en is het wenselijk dat railAlert het effect van haar producten monitort? Deze vragen werden door vijf gemengde groepen behandeld en er werden diverse tips en adviezen opgehaald waarmee de werkgroep verder kan. Op dit moment werken we aan het verslag van de bijeenkomst. Deze wordt binnenkort schriftelijk en in video op de website van railAlert gepubliceerd.
De werkgroep “Beter leren van incidenten” zal de opgehaalde resultaten van de bijeenkomst gebruiken in het verdere traject en zal nog dit jaar met adviezen voor het bestuur en de werkkamers komen om de informatie van incidenten structureel te gebruiken in de processen en producten van railAlert.