Actualisering certificeringsregeling personeel stellen en werkplekbeveiliging (trein)

Actualisering certificeringsregeling personeel stellen en werkplekbeveiliging (trein)

24 okt. 2022
Volgend bericht>>

Om gecertificeerd te kunnen worden voor het stellen van veiligheidspersoneel of de werkplekbeveiliging in de railinfra is door de Werkkamer Systeemcertificering van railAlert de Certificeringsregeling personeel stellen en werkplekbeveiliging opgesteld. Op 1 november 2022 wordt de geactualiseerde versie van deze certificeringsregeling gepubliceerd.

 

De geactualiseerde regeling is van toepassing op alle, door railAlert, gecertificeerde personeelstellers en werkplekbeveiligingsbedrijven. Door de Werkkamer Systeemcertificering worden presentaties beschikbaar gesteld die voor de implementatie gebruikt kunnen worden.

 

De volgende documenten met betrekking tot de geactualiseerde certificeringsregeling worden op 1 november gepubliceerd op de website van railAlert:

 

  • Certificeringsregeling personeel stellen en werkplekbeveiliging versie 4.0.
  • Regeling nieuwe toetreders certificeringsregeling PS en WPB versie 1.0;
  • Overgangsregeling gecertificeerde personeelstellers en werkplekbeveiligingsbedrijven;
  • Toetsingskader voor de certificerende instellingen versie 2.0.
  • Presentaties implementatie Certificeringsregeling personeel stellen en werkplekbeveiliging.

 

Overgangsregeling


Voor de gecertificeerde personeelstellers en werkplekbeveiligingsbedrijven is een overgangsregeling opgesteld die eveneens op de website van railAlert gepubliceerd gaat worden. Voor nieuwe toetreders is geen overgangsregeling van toepassing. Initiële audits bij nieuwe toetreders worden vanaf 1 november uitgevoerd op basis van de nieuwe regelingen.

 

Inhoudelijke verantwoordelijkheid


De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en beheren van de Certificeringsregeling personeel stellen en werkplekbeveiliging en de Regeling nieuwe toetreders en Toetsingskader voor de certificerende instellingen berust bij de Werkkamer Systeemcertificering van railAlert. Op- en/of aanmerkingen en vragen over deze documenten kunnen worden ingediend via info@railalert.nl.