Werken bij warm weer

Werken bij warm weer

18 jul. 2022
Volgend bericht>>

De zomervakantie is in een groot deel van Nederland weer begonnen en er wordt de komende weken hard gewerkt aan de railinfra in Nederland, waarbij er - in ieder geval deze week - ook hoge temperaturen worden voorspeld.

Stichting railAlert heeft door TNO een warmteberekeningstool op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis laten ontwikkelen. Met deze tool kan indicatief een inzicht gegeven worden in de gevolgen voor uitdroging, de huidtemperatuur en de kerntemperatuur als er gewerkt wordt bij deze warme weersomstandigheden. Op basis van fysieke omstandigheden van de persoon zoals lengte, gewicht, kleding en de lokale weersomstandigheden, kan indicatief berekend worden wanneer er kritische waarden voor uitdroging en kerntemperatuur worden bereikt. RailAlert is met deze tool in staat om voor een aantal scenario's een indicatieve voorspelling te geven over de gevolgen van werken bij hoge temperaturen.

Op de site van railAlert staat een lesbrief en een white paper (hittestress). In de lesbrief staat beschreven welke risico's en welke maatregelen er genomen kunnen worden tegen bijvoorbeeld uitdroging en overschrijding van de kerntemperatuur (hittestress).

Deze week wordt het warm (>>35 graden Celsius), op basis hiervan heeft railAlert met de warmte-berekeningstool een voorbeeld uitgewerkt van de gevolgen voor het menselijk lichaam tijdens het werken aan de railinfra onder warme weersomstandigheden.

Het resultaat van de berekening inclusief alle gekozen variabelen zie je hieronder. Er is van een werkdag van 8 uur uitgegaan met de nodige rustmomenten (in de schaduw) en van vier scenario's van activiteiten varierend van licht, gemiddeld tot zwaar.

 

 

 

Toelichting op de grafiek

In dit voorbeeld (zie grafiek) zien we dat de kritische waardes voor uitdroging, huidtemperatuur en kerntemperatuur al snel worden bereikt. Het is duidelijk dat op basis van deze grafiek de nodige maatregelen voor de werknemer getroffen moeten worden.

Op de linker as staat lichaamstemperatuur (graden Celsius); de kerntemperatuur is voor aanvang van de werkzaamheden 37 graden Celsius; al na 80 minuten wordt de kritische waarde van 39 graden Celsius bereikt; verstandig is dan even beschut pauze te nemen en water drinken. Op de rechter as staat de hydratie in procent gegeven. Al na 60 minuten moet vocht worden aangevuld middels het drinken van water.

Nogmaals, de warmteberekeningstool betreft een indicatieve berekening en kan per persoon, werklocatie, etc. verschillen.