Contract railAlert-directeur Jan Kees Hofker verlengd (trein/metro/tram)

Contract railAlert-directeur Jan Kees Hofker verlengd (trein/metro/tram)

8 jul. 2022
Volgend bericht>>

Het bestuur van railAlert is verheugd te kunnen meedelen dat we de aanstelling van onze directeur Jan Kees Hofker verlengen voor een periode van twee jaar. Wij waarderen daarmee de grote bijdrage van Jan Kees aan de inhoudelijke ontwikkeling en de onafhankelijke positionering van railAlert, ook in een lastige coronaperiode.

 

De komende twee jaar hebben we de volgende kernopgaven voor Jan Kees geformuleerd:

  • de verdere implementatie van DVP 3.0 en de keuze voor een nieuw DVP-softwaresysteem dat na 2025 moet functioneren;
  • herijking van de governance binnen railAlert;
  • een nieuw meerjarenbeleidsplan.

 

Het bestuur gaat tijdig op zoek naar een waardig opvolger voor Jan Kees waarbij het waarborgen van de continuïteit binnen RailAlert vooropstaat.