Geldigheid certificaten vhp-metro en lwb-metro bij GVB-metrolijnen

Geldigheid certificaten vhp-metro en lwb-metro bij GVB-metrolijnen

8 jul. 2022
Volgend bericht>>

De Amsterdamse vervoerder en (metro)infrabeheerder GVB heeft in samenspraak met railAlert een dispensatieregeling afgekondigd voor de functies/taken veiligheidspersoon metro (vhp-metro) en leider werkplekbeveiliging metro (lwb-metro). Onderstaande tekst ontlenen we aan een door GVB opgesteld schrijven aan medewerkers met dergelijke taken en externe betrokkenen.

 

“Als gevolg van externe factoren is er vertraging ontstaan in het hercertificeren van het veiligheidspersoneel dat nodig is bij het werken op de metrobaan. Dit betreft de lwb-metro en de vhp-metro. Certificaten van een aantal van hen zijn inmiddels verlopen. Dit geldt zowel voor GVB-personeel als voor externen.

 

Verlenging geldigheid

 

De oorzaak van de achterstand is weggenomen. Wel is er nog tijd nodig om de achterstand die hierdoor ontstaan is in te lopen. Om te zorgen dat het werk buiten gewoon door kan heb ik besloten om de bevoegdheidstermijn van alle certificaten vhp-metro en lwb-metro die vóór 1-1-23 verlopen te verlengen met 6 maanden.

Let wel: deze dispensatie geldt nadrukkelijk niet voor de medische en psychologische keuringen. Aan die eisen moet onverkort voldaan blijven worden.

 

Vervolg

 

(….) Er worden geen nieuwe pasjes verstrekt.”

 

Was getekend:
Mark Lohmeijer, directeur Techniek & Operatie, manager Railinfrabedrijf GVB

 

Meer informatie over de certificaten is hier te vinden.