DVP - Aanpassing aanmeldproces voor veiligheidsfunctiona-
rissen per 3 mei 2021 (trein)

DVP - Aanpassing aanmeldproces voor veiligheidsfunctionarissen per 3 mei 2021 (trein)

21 apr. 2021
Volgend bericht>>

In 2019 is afgesproken dat elke verantwoordelijk veiligheidsfunctionaris (VVF) op zijn of haar DVP-pas moet kunnen aantonen dat hij/zij is aangesloten bij een erkend werkplekbeveiligingsbedrijf of personeelssteller. Het bedrijf waar de VVF zich aanmeldt, krijgt momenteel daarover geen informatie bij aanmelding. Dit proces is in 2020 herschreven in afstemming met de Branchevereniging voor Werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers Railinfra (BWR). Het bedrijf waar de VVF zich dan aanmeldt, zal eerst daarmee moeten instemmen en pas daarna wordt de koppeling zichtbaar op de pas van de VVF.

 

Met ingang van 3 mei 2021 zal dit verbeterde proces in werking worden gesteld. Van belang is te melden dat de huidige registratie van de veiligheidsfunctionarissen bij erkende werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers in stand wordt gehouden, waardoor het voor de erkende werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers na 3 mei inzichtelijk wordt wie bij hen als veiligheidsfunctionaris is aangesloten. Ook is er een nieuwe procedure die gevolgd zal worden voor veiligheidsfunctionarissen die zich op of na 3 mei willen aanmelden bij erkende werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers.

 

Voor elke verantwoordelijk veiligheidsfunctionaris, key user van zijn of haar werkgever en zzp’ers heeft railAlert een praktische handleiding ontwikkeld, waardoor stap voor stap dit aanmeld- of koppelingsproces kan worden uitgevoerd.

 

-Handleiding voor de VVF en de key user van het werkplekbeveiligingsbedrijf in één document.
-Handleiding voor de VVF om zich te laten aanmelden.
-Handleiding voor de key user van het erkende werkplekbeveiligingsbedrijf of personeelssteller.

 

Op de speciale DVP-website zijn deze aanmeld- en goedkeuringsprocedures ook terug te vinden in de vorm van een vraag en antwoord met onderliggend een handleiding in pdf-vorm.