Verbeterd houten hekwerk in de testfase (trein)

Verbeterd houten hekwerk in de testfase (trein)

21 apr. 2021
Volgend bericht>>

Zoals bekend certificeert railAlert mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen zoals fysieke afschermingen langs de spoorbaan om daarmee te voorkomen dat werkers aan de spoorbaan onbedoeld en ongewild op in dienst zijnd spoor kunnen komen.

 

 

Het houten hekwerk met rood/witte planken dat momenteel op grote schaal langs het Nederlandse spoor gebruikt wordt, is één van die gecertificeerde middelen. Om het recept van het hekwerk aan te passen aan de geldende Europese norm voor afscherming van baanwerkers, is de samenstelling van het hekwerk aangepast en zijn onlangs tests gedaan met een afscheiding met vurenhouten planken. Daarnaast heeft railAlert laten nagaan of dat de daarvoor geschikte materialen gemakkelijk verkrijgbaar zijn, zowel bij de groothandel als bij de doorsnee bouwmarkt.

 

Tekst loopt door onder de foto.

 

meting sterkte hekwerk

Meten is weten. Hier wordt de plank een onder een tevoren bepaalde trekspanning gezet om daarmee na te gaan of dikte en sterkte van het materiaal aan de gestelde eisen voldoen. Foto’s: Oege Kleijne.

 

Op de foto hierboven de test waarmee de krachten worden nagebootst die in de praktijk op deze fysieke afscherming van het spoor kunnen afkomen. De proeven werden gedaan op het terrein van Eurailscout tegenover Railcenter in Amersfoort. Voor de onafhankelijke tests tekent Ricardo Certification, de certificerende instelling.

 

Als Ricardo Certification de sterkte van de afzetting als voldoende beoordeelt, worden de gegevens voor dit recept voor een veilig hekwerk ter beschikking gesteld van die bedrijven die de afscherming langs het spoor moeten aanbrengen.

Een overzicht van de werkplekbeschermings- en -beveiligingsmiddelen is op de website van railAlert onder het kopje “Productcertificering” te vinden.