Invoering DVP online stagneert (trein)

19 jun. 2020

Invoering DVP online stagneert (trein)

19 jun. 2020

volgend bericht

Print Friendly and PDF

Aanvankelijk was er sprake van het in juni online aanbieden van de DVP-training en de VTOS-toets (alleen in het Nederlands). Diverse pilots hebben echter aangetoond dat het “live” gaan van de online training en toets meer zorgvuldigheid vereist. Hierdoor is enige vertraging ontstaan in de besluitvorming om online de training en toets aan te bieden. Mochten de komende pilots wel succesvol worden doorlopen dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd.