Jaarverslag railAlert 2019 verschenen - update (trein/metro/tram)

Jaarverslag railAlert 2019 verschenen - update (trein/metro/tram)

19 jun. 2020
Volgend bericht>>

Het jaarverslag *) van railAlert over 2019 is uit. Of preciezer: een verkorte en uitgebreide versie. Alle inspanningen om veilig werken aan de railinfra te bevorderen in 2019. Op 23 juli 2020 zijn de beide versies vervangen door aangevulde exemplaren. *)

 

De verkorte versie is hier te downloaden. Geïnteresseerd in het uitgebreide jaarverslag? Klikt dan hier voor de beeldschermversie of kies de versie speciaal voor printen (16 MB).

 

Na het downloaden is het bestand meestal linksonder op de webpagina te zien en aan te klikken.

 

*) De eerdere, op 19 juni 2020 gepubliceerde, uitgebreide en verkorte jaarverslagen zijn op 23 juli vervangen door nieuwe met een aanvulling en een correctie. In deze jaarverslagen ontbrak namelijk de informatie over de Commissies Beoordelen Vakbekwaamheid. Ook in het organisatieschema waren die abusievelijk niet verwerkt. De uitgebreide versie van het jaarverslag bevat nu op pagina 17 en 18 het verslag van beide commissies en op pagina 5 staat het aangepaste organisatieschema. In de verkorte versie is een alinea toegevoegd op pagina 3 en is ook het organisatieschema aangepast (pagina 2).