railAlert introduceert Leerpunt Veiligheid - trein/metro/tram

Volgend bericht

7 feb. 2020

De Stichting railAlert introduceert vandaag het Leerpunt Veiligheid. Dit is een nieuw type bericht naast de bestaande Safety Alert. Een Leerpunt Veiligheid is een uiting, voortgekomen uit de nieuwe werkgroep Leren van Incidenten van de Werkkamer Elektrische Veiligheid van railAlert. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte binnen de railinfrabranche om naast de Safety Alert een communicatiemiddel te hebben voor minder urgente, maar wel belangrijke veiligheidsissues.

 

 

(Tekst loopt door onder de illustratie).

 

Wat is het verschil met een Safety Alert?

 

Een Safety Alert wordt enkele keren per jaar uitgegeven door railAlert en wordt meestal opgesteld door een bedrijf dat met een serieus risico is geconfronteerd waarvoor nog geen of onvoldoende beheersmaatregelen zijn opgesteld. Met de Safety Alert worden collegiaal de andere bedrijven geïnformeerd over dit risico, zodat zij hiervoor passende maatregelen kunnen nemen of extra aandacht bij de medewerkers kunnen vragen.

Met een Leerpunt Veiligheid wordt een risico onder de aandacht gebracht dat voortkomt uit onjuist gebruik van een middel of een onjuiste werkmethode. Indien er wordt gewerkt volgens de  voorgeschreven wet- en regelgeving zal het risico er niet zijn, maar als men bijvoorbeeld met een “short cut” werkt of gegevens en regels niet kent of verkeerd begrijpt, kan er wel een incident gebeuren.

 

Wie kan het initiatief nemen voor een Leerpunt Veiligheid?

Alle partijen uit de spoorinfrabranche kunnen onderwerpen aanleveren die zich lenen voor een Leerpunt Veiligheid. Wie gebruik wil maken van het Leerpunt Veiligheid, stuurt e-mail naar: leerpunt@railalert.nl. De werkgroep Leren van Incidenten zal dit vervolgens oppakken.

 

Waar kan ik een Leerpunt Veiligheid vinden?

Een Leerpunt Veiligheid wordt gemaild naar alle door ProRail-erkende bedrijven en naar abonnees van de gratis nieuwsbrief van railAlert. Daarnaast wordt een Leerpunt Veiligheid als nieuwsbericht op de website van railAlert gepubliceerd. Via de Linkedin-groep van railAlert worden de leden van die groep eveneens op de hoogte gebracht.

 

Printen en verspreiden: graag!

In een Leerpunt Veiligheid dat als nieuwsbericht op de website van railAlert wordt geplaatst, bestaat via de plug-in (pdf/printen) de mogelijkheid de informatie te printen, bijvoorbeeld om dit op een prikbord te hangen. Informatie delen met collega’s of anderen die voordeel kunnen hebben bij de informatie in een Leerpunt Veiligheid? Ja, graag!

 

Vragen over dit nieuwe type bericht? Neem dan contact op met railAlert.