railAlert zoekt veiligheidsinspecteurs (m/v) - trein/metro/tram

Volgend bericht

31 jan. 2020

Help actief mee de veiligheid van werk aan het spoor verder te vergroten!

 

railAlert zoekt veiligheidsinspecteurs (m/v)
-Regio zuid
-Regio noordoost

 

De Stichting railAlert stelt zich ten doel de arbeidsveiligheid voor medewerkers in en om het spoor binnen de railinfrabranche te vergroten. Binnen railAlert werken de belanghebbenden waaronder railinfrabeheerders (trein, metro en tram), aannemers, ingenieursbureaus en een werknemersorganisatie samen om dat doel te bereiken. Zij maken daartoe afspraken, waaronder het werken volgens de negen Life Saving Rules.

Naast het bestuur, kantoormedewerkers en medewerkers van bedrijven in een aantal werkkamers, heeft railAlert een zestal veiligheidsinspecteurs die buiten controleren of deze Life Saving Rules worden nageleefd. Door pensionering komen twee functies vacant. Eén voor Zuid- en één voor Noordoost-Nederland.

 

Functieomschrijving

Het doel van deze functie is om de veiligheid van werken in en aan het spoor te verhogen door op werklocaties de naleving van de negen Life Saving Rules (LSR) te controleren. Daarnaast stelt railAlert periodiek thema’s vast waar óók op zal worden geïnspecteerd.

Taken

Tot de taken behoren onder meer:

 • plannen van eigen inspectiewerkzaamheden, onder meer aan de hand van de planning van nieuwbouw- en onderhoudsprojecten van het hoofdspoor (ProRail) en lokaal spoor (GVB, HTM, RET en RU).
 • Uitvoeren van inspecties op werklocaties, het registreren van bevindingen met behulp van de daarvoor speciaal ontworpen app en het bespreken van het inspectieresultaat met de lokaal veiligheidsverantwoordelijke functionaris.
 • Bijdragen aan de analyse van bevindingen en adviseren over verbetering van de naleving van LSR in het bijzonder en van veiligheid in het algemeen.
 • Bijdragen aan uitwisseling van kennis en ervaring om de kwaliteit van de veiligheidsinspecties en de persoonlijke effectiviteit te verhogen.

Kaders/context

De veiligheidsinspecteurs vormen één team, dat staat onder leiding staat van de programmamanager digitaal veiligheidspaspoort (DVP) van railAlert.
De afwijkingen die door de veiligheidsinspecteurs worden geconstateerd, worden door de Toetsingscommissie bekrachtigd en zo nodig wordt hoor en wederhoor toegepast om te beoordelen of daadwerkelijk een overtreding is begaan. Indien is vastgesteld dat er sprake is van een overtreding, dan wordt deze aangetekend op het DVP en zullen de eigen werkgever, railAlert en zo nodig de infrabeheerders een passende sanctie bepalen.

Functie-eisen

 • Minimaal MBO met circa vijf jaar algemene veiligheidskundige werkervaring.
 • Minimaal in het bezit van diploma Middelbaar Veiligheidskundige (MVK).
 • Kennis van relevante Arbowet- en regelgeving. Specifieke technische kennis zoals op het gebied van de laagspanning.
 • Kennis van de regelgeving voor spoorwegveiligheid, zoals het Normenkader Veilig Werken (NVW), Voorschriften Veilig Werken (VVW), Arbocatalogus van railAlert en brancherichtlijnen of kennis van relevante veiligheidsvoorschriften voor andere bedrijfssectoren zoals olie, gas, chemie of bouw en de bereidheid relevante kennis op te bouwen.
 • Ervaring met toepassing van bovenstaande regelgeving in één of meerdere bedrijfssectoren.
 • In het bezit van het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) zowel Trein als Metro of de bereidheid deze te behalen.
 • Mocht (voldoende) kennis ontbreken op de hierboven genoemde regelgevingen, dan bereid zich hierin aanvullend te verdiepen.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal; beheersing Engels en/of Duits is een pre.
 • In bezit van rijbewijs B.

 

Competenties

 

 • Resultaatgericht: wil de veiligheid voor de spoorsector echt verbeteren.
 • Werkt zelfstandig.
 • Coachend: zal op een constructieve wijze overtreder coachend stimuleren om herhaling te voorkomen en het belang van het naleven van de regelgeving te motiveren.
 • Betrouwbaar: is onafhankelijk en integer, laat mensen in hun waarde, handelt consequent, werkt zorgvuldig.
 • Overtuigend: is communicatief sterk, toont begrip voor omstandigheden, is stellig over noodzaak van de naleving van regels, is standvastig en stressbestendig.
 • Team- en organisatiecommitment: werkt samen, vertegenwoordigt railAlert, realiseert zich een bijzondere rol te hebben in en voor de railinfrabranche.

Standplaats

De Veiligheidsinspecteurs werken individueel of eventueel in teamverband (koppels). Een koppel bestaat bijvoorbeeld uit een inspecteur en een persoon of collega die specifieke kennis en/of ervaring heeft. De inspectiegebieden zijn over de inspecteurs verdeeld en een inspecteur moet in of in de nabijheid van een werkgebied woonachtig zijn. Tweewekelijks worden intervisiebijeenkomsten gehouden op het kantoor van railAlert in Amersfoort.

Werktijden

De werktijden zijn flexibel (minimaal 32 uur en maximaal 40 uur per week): een aanzienlijk deel van het werk kan doordeweeks overdag plaatsvinden. Ook worden inspecties op onregelmatige tijden, zoals ’s avonds, ’s nachts en in het weekend uitgevoerd.

Startdatum/periode

 • Tweede helft 2020 of in overleg eerder.
 • Inwerkperiode circa 1 maand.
 • Jaarlijkse evaluatie over het functioneren van de inspecteur en de benodigde capaciteit die vanuit railAlert gevraagd wordt.

Dienstverband

Via detachering of op inhuurbasis en conform standaardafspraken en -tarief.

 

Nadere informatie en sollicitaties

Meer informatie over deze functie is in te winnen bij de programmamanager DVP, Eric Schoenmakers, via tel. 085-0023510 of e.schoenmakers@railalert.nl Kandidaten die menen aan de eisen te voldoen, sturen een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv naar railAlert, ter attentie van de bovenstaande programmamanager. Sluitingsdatum sollicitaties: 15 februari 2020.