NVW (hoofdspoor en lokaal spoor) redactioneel aangepast

NVW (hoofdspoor en lokaal spoor) redactioneel aangepast

7 aug. 2019
Volgend bericht>>

Het Normenkader Veilig Werken (NVW) - hoofdspoor en lokaal spoor - is redactioneel aangepast en inmiddels is versie 1.3 gepubliceerd op de website van railAlert.

 

Overzicht van de wijzigingen (ten opzichte van versie 1.2)

 

  • Par. 1.2 voetnoot 1 bij Arbocatalogus => gewijzigd in: “Uitgegeven door Stichting railAlert.
  • Par.1.3 voetnoot 7 verwijderd => Wet Lokaal Spoor is inmiddels in werking getreden (per 10 juli 2013).
  • Par.1.4 stelt: “Het NVW, de VVW’s en Brancherichtlijnen worden vastgesteld en beheerd door railAlert.” => Tekst gewijzigd in: “Het NVW, de VVW’s en Brancherichtlijnen worden vastgesteld door de Werkkamer Arbo van railAlert, na toetsing door de Inspectie SZW en beheerd door railAlert.”
  • Par.1.4 stelt: “Wijzigingen van deze documenten worden in samenspraak met de branchevertegenwoordigers door railAlert vastgesteld. De branchevertegenwoordiging bestaat uit railinfrabeheerders, opdrachtgevers, opdrachtnemers en werkgevers. Toezichthouders hebben een adviserende en toetsende rol (met als kader de vigerende wet- en regel-geving)” => Tekst gewijzigd in: “Wijzigingen van deze documenten worden in samenspraak met de branche-vertegenwoordigers door railAlert opgesteld.
  • Hoofdstuk 2, onder ad. 1 wordt gesteld: “Als deze niet kan worden weggenomen, wordt gekeken welke andere maat-regelen acceptabel zijn.” => In deze zin is het woord “redelijkerwijs” toegevoegd.
  • Hoofdstuk 4, voetnoot 13 bij Voorschrift Veilig Werken =>VVW Tram en VVW Metro zijn al beschikbaar.
  • Hoofdstuk 5, par. 5.1.1 voetnoot 14 =>Voetnoot is niet meer relevant.
  • Hoofdstuk 5, par. 5.1.1 voetnoot 15 => De zin: “voor lokaal spoor zijn deze nog in ontwikkeling” is achterhaald.